خاویار مجانی برای فقرای میلان

خاویار بلوگای توقیف شده توسط گمرک ایتالیا به عنوان هدیه کریسمس در اختیار فقرای میلان قرار می گیرد.

در ماه نوامبر امسال حدود چهل کیلو خاویار بلوگا توسط گمرک ایتالیا از دو مسافری که از لهستان می آمدند به دست آمد.

روزنامه کوریریه دلا سرا نوشت که ارزش این محموله خاویار، حدود 550 هزار دلار است.

نتایج آزمایش نشان داد که این خاویار قابل خوردن است و برای مصرف آن تصمیم گرفته شد که در اختیار فقرای میلان قرار داده شود. این خاویار میان غذاخوری ها و سکونت های فقرا توزیع می شود.

خاویار بلوگا، گران ترین خاویار در جهان است. ماهی استورژن منبع اصلی تامين خاويار جهان است و دريای خزر حدود 250 ميليون سال است که زيستگاه ماهی استورژن به شمار می رود. عمر اين ماهی به يک قرن می رسد و تا قبل از 15 سالگی تخم گذاری را آغاز نمی کند. تخم ارزشمند ماهی استورژن به عنوان خاويار بلوگا عرضه می شود.

سازمان های بین المللی برای مقابله با قاچاق خاویار در جهان تلاش می کنند. در حد فاصل سال های 1998 تا 2004 بیش از ششصد تن خاویار در اتحادیه اروپا خرید و فروش شده است.

سال پیش یک نهاد وابسته به سازمان ملل ممنوعیت صادرات سه نوع خاویار دریای خزر را لغو کرد و به ایران، روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان اجازه داد تا مجددا صادرات خاويار بلوگای خزر را از سر گیرند.

تجارت خاویار قبلا به علت خطر کاهش زیاد ذخایر ماهی های استورژن در دریای خزر و صید بی رویه این ماهی از سوی کشورهای اطراف خزر متوقف شده بود.

مطالب مرتبط