'ببرهای تامیل 60 سرباز سری لانکایی را کشتند'

گروه جدایی طلب ببر های تامیل در سری لانکا می گوید در درگیری با نیروهای دولتی، بیش از شصت سرباز ارتش این کشور کشته شده اند.

این درگیری ها در منطقه استراتژیک کیلینوچی در شمال این کشور صورت گرفته است.

یک وب سایت مرتبط با ببرهای تامیل می گوید این سربازان هنگامی کشته شدند که در حال آماده شدن برای حمله علیه شورشیان بودند. این سایت اینترنتی همچنین گفته که ببرهای تامیل توانسته اند مناطقی را که ارتش اخیرا به کنترل خود در آورده بود، باز پس بگیرند.

هیچ منبع مستقلی درباره این خبر اظهارنظر نکرده است.

یک سخنگوی ارتش سری لانکا خبر کشته شدن گروهی از سربازان این کشور را تائید کرده اما گفته نیروهای دولتی نیز توانسته اند آسیب هایی به شورشیان وارد کنند.

اخیرا ارتش سری لانکا در درگیری های ظولانی مدت خود با شورشیان جدایی طلب ببرهای تامیل توانسته به موفقیت هایی دست یابد.

تصرف کیلینوچی برای دولت سری لانکا بسیار مهم است. دولت امیدوار است تا از طریق کنترل این منطقه بتواند شورشیان را شکست دهد و به نبردهایی که چند دهه طول کشیده پایان دهد.

از سال 1983 که شورشيان ببرهای تاميل برای استقلال بخش های شمال و شرق سريلانکا با دولت مرکزی وارد جنگ شدند، بيش از 60 هزار نفر در نا آرامی های اين کشور جان خود را از دست داده اند.

تاميل ها خواستار ايجاد يک کشور مستقل در مناطق شمالی و شرقی جزيره سريلانکا هستند.

مطالب مرتبط