هشدار درباره افزایش تعداد گرسنگان در جهان

تعداد گرسنگان جهان زیاد می شود
Image caption برآورد شده که حداقل 960 میلیون نفر از مردم جهان غذای کافی برای خوردن ندارند

دو سازمان غیر دولتی در بریتانیا هشدار داده اند که در صورت بی توجهی دولت ها صدها میلیون نفر در دنیا گرسنه خواهند ماند.

سازمان خیره آکسفام در گزارشی با اشاره به بحران در اقتصاد جهانی، هشدار داده که تغییرات آب و هوا و نیز عدم سرمایه گذاری کافی در طرح های کشاورزی منجر به تشدید معضل گرسنگی در دنیا خواهد شد.

"موسسه سلطنتی برای امور بین المللی"، یک گروه تحقیقاتی مستقر در لندن، نیز در گزارشی جداگانه پیش بینی کرده است که افزایش جمعیت دنیا تقاضا در جهان برای مواد غذایی را به شدت افزایش خواهد داد.

بر اساس برآوردها، جمعیت دنیا تا سال 2050 میلادی ازحدود شش و نیم میلیارد نفر به حدود نه میلیارد نفر خواهد رسید.

این در حالیست که سازمان ملل متحد روز دوشنبه (26 ژانویه) کنفرانسی در مادرید، پایتخت اسپانیا، برای رسیدگی به معضل گرسنگی در دنیا برگزار می کند.

نمایندگان 95 کشور عضو سازمان خواروبار جهانی (فائو) وابسته به سازمان ملل متحد در این کنفرانس دو روزه معضل گرسنگی در جهان را بررسی خواهند کرد.

فائو در ماه دسامبر گذشته هشدار داده بود که بهای بالاتر برای مواد غذایی منجر به گرسنگی حدود چهل میلیون نفر دیگر در دنیا طی سال 2008 میلادی شد.

این نهاد می گوید افزایش بهای خورد و خوراک به معنای آن است که نهصد و شصت میلیون نفر از مردم جهان غذای کافی برای خوردن ندارند.

این سازمان می گوید هدف برنامه توسعه هزاره سازمان ملل متحد برای به نصف رساندن شمار افراد دچار سوء تغذیه تا سال 2015، بیش از هر زمان دیگری دست نیافتنی است.

به گفته فائو هر سال به میزان افراد گرسنه در جهان افزوده می شود.

مطالب مرتبط