'قوانین مهاجرت به ضرر طبقه کارگر سفید پوست بریتانیایی است'

هیزل بلیرز
Image caption هیزل بلیرز می گوید تغییرات جوامع ناراحتی هایی ایجاد کرده است

نتبجه گیری یک گزارش جدید دولت بریتانیا حاکی از این است که طبقه کارگر سفید پوست بریتانیایی معتقد است که به آنها "خیانت" شده و سیاستمداران این کشور آنان را نادیده می گیرند.

اگر چه این گزارش بر اساس مصاحبه با تنها 43 نفر تهیه شده، نتیجه گیری آن حائز اهمیت بسیار است.

در این گزارش به نگرانی های طبقه کارگر سفید پوست بریتانیایی که در محروم ترین نواحی بریتانیا و در مجتمع های رایگان دولتی زندگی می کنند پرداخته شده است.

طبق این گزارش در حالی که هر روزه به تعداد ساکنان رنگین پوست این نواحی اضافه می شود احساس بیزاری، بی انصافی و از دست دادن قدرت در میان ساکنین سفید پوست این مجتمع ها بیشتر می شود.

بنا بر این گزارش این احتمال وجود دارد که کسانی که کمترین درآمد را دارند، بیشتر احساس نگرانی کنند که دولت برای مهاجرین و خارجی ها جهت دادن مسکن مجانی اولویت قائل می شود و ممکن است آنها همه چیزشان را از دست بدهند.

نتیجه گیری دیگر گزارش این است که به دلیل این که درباره نگرانی های این افراد صحبتی نمی شود، جوی ایجاد شده که در آن شایعاتی را که دست راستی ها پخش می کنند به زودی همه باور خواهند کرد.

نکته مهم دیگری که در گزارش به آن اشاره شده این است که برخی از این بیم دارند که در صورت ابراز نگرانی هایشان به نژادپرستی متهم شوند.

هیزل بلرز، مقام مسئول جوامع مختلف در دولت بریتانیا، به بی بی سی، گفت وظیفه سیاستمداران این است که به نگرانی های کسانی که در مناطق محروم و فقیر زندگی می کنند توجه کرده و برای رفع این نگرانی ها تلاش کنند.

بارونس ورزی، مسئول انسجام جوامع در حزب مخالف محافظه کار گفت حزب کارگر به کلی تماس با "ریشه های" خود را از دست داده است.

دولت بریتانیا اذعان کرده که برای تضمین این که به شکایت های این افراد، اعم از واقعی یا بر اساس برداشت غلط، پرداخته شود باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.

قرار است مقام های مسئول رسیدگی به جوامع مختلف در بریتانیا، برای پرداختن به این مسئله، به زودی سمیناری با شرکت سایر ادارات دولتی، انجمن های محلی و دانشگاهیان ترتیب دهند.

مطالب مرتبط