مقر اصلی ببرهای تامیل در تصرف ارتش سریلانکا

Image caption نبرد در اطراف کیلینوچی ماه هاست که ادامه داشته است

ارتش سریلانکا می گوید منطقه استراتژیک کیلینوچی را تصرف کرده است. ببرهای تامیل این منطقه را پایتخت خود می دانستند.

مقامات ارشد ارتش سریلانکا گفتند که نیروهای ارتش پس از نبردی سنگین راه آهن اصلی شهر را تصرف کردند و تا ساعاتی بعد شهر را کاملا تحت کنترل خود در می آورند.

تصرف کیلینوچی ضربه بزرگی برای شورشیان محسوب می شود که از سال 1983 تا کنون برای ایجاد کشوری مستقل برای اقلیت قومی تامیل جنگیده اند. ببرهای تامیل هنوز ادعاهای ارتش را تائید نکرده اند و از آنجایی که دولت مانع ورود خبرنگاران مستقل به منطقه می شود، هیچ منبع مستقلی در این باره گزارشی نداده است.

طبق گزارش های وزرات دفاع، نیروهای سریلانکایی تا ایستگاه راه آهن پیش رفته اند اما نیروهای شورشیان هنوز به مقاومت ادامه می دهند.

لاکشمان هولوگاله، سخنگوی دولت گفت:" سربازها از سه زاویه وارد کیلینوچی شده اند و به زودی کل شهر را تحت تسلط خود در می آورند."

کیلینوچی مدتهاست که هدف اصلی دولت برای سرنگونی شورشیان بوده است. نبرد در اطراف کیلینوچی از چند ماه قبل ادامه داشته و هر دو طرف ادعا کرده اند که تعداد زیادی مجروح داده اند.

شورشیان از سال 1999 کیلینوچی را تحت کنترل داشته اند و آن را پایتخت کشوری مستقل می دانند که می خواهند برای اقلیت قومی تامیل ایجاد کنند.

سرتیپ اودایا نانا یاکارا، سخنگوی ارتش گفت: "پایگاه اصلی سیاسی و عملیاتی آنها در کیلینوچی است. آنها دادگاه ها و بانک اصلی خود را در آنجا تشکیل دادند. ما بعد از ده سال کنترل شهر را به دست خواهیم گرفت."

شورشیان هنوز بعضی از مناطق شرقی را تحت کنترل خود دارند.

به گفته گزارشگران، به نظر می رسد دولت قدرت بیشتری داشته باشد اما نبردهای سنگینی در پیش است و نگرانی های زیادی برای غیر نظامیان ساکن مناطق تحت کنترل تامیل ها وجود دارد.

شورشیان استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی و مجبور کردن ساکنین منطقه به جنگیدن را انکار می کنند.