بحران گاز روسیه به اروپا رسید

روسیه و اوکراین به شکایت های اتحادیه اروپا واکنش نشان داده و از این اتحادیه دعوت کرده اند تا مشخص کند کدامیک از این دو کشور برای قطع گاز مقصرند.

اوکراین از ناظران اتحادیه اروپا خواسته است تا از خطوط لوله های ترانزیت بازرسی کنند و تاکید کنند که روسیه مانع از انتقال گاز به اوکراین شده است.

روسیه ادعا می کند اوکراین سه خط لوله ترانزیت که گاز روسیه را به کشورهای اروپا می رساند بسته است و مقدار گازی را که از این طریق صادر می کند، 20 درصد کاهش داده است.

مقامات شرکت گازپروم روسیه می گویند در نتیجه انتقال گاز بیشتر فایده ای ندارد و باید از بازرسان خارجی دعوت کرد تا شاهد بستن لوله های گاز باشند.

تاکنون هفت کشور اروپایی شکایت کرده اند که هیچ گازی دریافت نمی کنند.

اوکراین، سرقت گاز انتقالی را تکذیب کرده و می گوید صورت حساب های خود به گازپروم را به طور کامل پرداخت کرده است.

شرکت گازپروم در تاریخ اول ژانویه 2009 به دلیل اختلافات با اوکراین بر سر پرداخت صورت حساب فروش گاز و نیز قیمت آتی گاز، انتقال گاز به اوکراین را متوقف ساخت.

این شرکت قول داده است که از طریق مسیرهای دیگر، گاز مورد نیاز مشتریان اروپایی خود را تامین کند.

مطالب مرتبط