نظرسنجی: توقع بالای جهان از اوباما

اوباما
Image caption اذهان عمومی جهان نسبت به باراک اوباما خوشبین است

نظرسنجی جدیدی که به وسیله سرویس جهانی بی بی سی انجام شده بیانگر خوشبینی مردم جهان نسبت به ریاست جمهوری باراک اوباما است.

در نظرسنجی از هفده هزار نفر در هفده کشور جهان مشخص شد ۶۷ درصد پاسخ دهندگان انتخاب آقای اوباما به ریاست جمهوری آمریکا را در تقویت رابطه این کشور با سایر کشورهای جهان مهم می دانند.

این نظرسنجی همچنین نشان می دهد پاسخ دهندگان خواستار قرار گرفتن بحران اقتصاد جهانی در بالای فهرست اولویت های کاری رئیس جمهوری جدید آمریکا هستند.

سایر اولویت های مورد نظر پاسخ دهندگان عبارتند از: خروج نظامیان آمریکا از عراق، مقابله با تغییرات آب و هوایی و کمک به پایان مناقشه خاورمیانه.

نظرسنجی مشابهی که شش ماه قبل به وسیله بی بی سی انجام شد نشان می داد تنها ۴۷ درصد افراد مورد پرسش نقش آقای اوباما را در بهبود روابط آمریکا با سایر کشورها مهم می دانستند.

به رغم خوشبینی عمومی نسبت به ریاست جمهوری باراک اوباما، مردم روسیه و ژاپن از روند مشابهی در استقبال از رئیس جمهوری آمریکا پیروی نمی کنند.

بر اساس این نظرسنجی تنها ۴۸ درصد پاسخ دهندگان حضور آقای اوباما را در کاخ سفید برای بهبود روابط آمریکا با جهان مهم می دانند. این رقم برای روسیه ۴۷ درصد است.

در این حال، بیشترین خوشبینی به باراک اوباما در اروپا دیده می شود. به عنوان مثال در ایتالیا و آلمان نردیک به ۸۰ درصد پاسخ دهندگان از انتخاب آقای اوباما استقبال کرده اند.

نظرسنجی سرویس جهانی بی بی سی به غیر از مصر و هند پیش از آغاز مناقشه در نوار غزه انجام شد.

در مصر ۷۵ درصد پاسخ دهندگان پایان مناقشه خاورمیانه را مهم ترین اولویت آقای اوباما دانسته اند.

به طور کلی، ۷۲ درصد از پاسخ دهندگان بحران اقتصاد جهانی و ۵۰ درصد نیز خروج نظامیان آمریکایی از عراق را اولویت اول آقای اوباما می دانند.

این رقم به ترتیب برای مقابله با تغییرات آب و هوایی، کمک به پایان مناقشه در خاورمیانه و کمک به دولت افغانستان برای مقابله با طالبان به ترتیب 46، ۴۳ و ۲۹ درصد بود.

در این حال، اولویت های پاسخ دهندگان آمریکایی با سایر کشورها متفاوت است.

به گفته ۷۵ درصد پاسخ دهندگان آمریکایی مقابله با بحران اقتصادی در جهان باید اولویت نخست آقای اوباما باشد. موضوع افغانستان برای ۴۶ درصد از پاسخ دهندگان آمریکایی مهم بود.

۶۰ درصد از پاسخ دهندگان آمریکایی هم بهبود روابط کشورشان با جهان را از اولویت های اصلی باراک اوباما دانسته اند.

نظرسنجی سرویس جهانی بی بی سی در آمریکا، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، شیلی، چین، مصر، روسیه، اسپانیا، فرانسه، ترکیه، مکزیک، غنا، هند، اندونزی و نیجریه انجام شده است.

مطالب مرتبط