طوفان مرگبار در فرانسه و اسپانیا

شدیدترین طوفان طی یک دهه اخیر جنوب غربی فرانسه و شمال اسپانیا را درنوردیده است.

این طوفان باعث خرابی های گسترده و قطع برق حدود یک میلیون خانه در فرانسه شده است.

باران های تند و وزش باد شدید که سرعت آن به صد و هفتاد و پنج کیلومتر در ساعت می رسید باعث از بین رفتن خطوط برق و سقوط درخت ها در جاده ها و خیابان ها شد.

فرودگاه بوردو فرانسه به علت شدت طوفان بسته شده است.

طوفان همچنین در شمال اسپانیا منجر به خرابی هایی شده است و به رانندگان توصیه شده تا از رانندگی در این مناطق خودداری کنند.

طوفان منجر به فرو ریختن سقف یک مرکز ورزشی در نزدیکی بارسلون شده که منجر به کشته شدن چهار کودک شده است.

گزارش ها حاکی از آن است که امروز شنبه بر اثر این طوفان در اسپانیا، یک پلیس در هنگام هدایت ترافیک به علت سقوط درخت کشته شده است.روز گذشته نیز یک زن و مرد اسپانیایی به علت ریزش دیوار کشته شدند.

شدت طوفان در فرانسه به حدی بود که حضور ماموران شرکت برق برای انجام تعمیرات را با دشواری مواجه ساخت.

در یک مرکز اتمی در نزدیکی محل طوفان نیز تدابیر شدیدی برای جلوگیری از حوادث احتمالی برقرار شده است.

عبور و مرور قطارها در جنوب غربی فرانسه نیز با اختلال مواجه شده است.

مطالب مرتبط