نگرانی از عواقب کاربرد "بمبهای فسفری" در غزه

صباح ابو حلیمه در تخت بیمارستانی که بر روی آن خوابیده بالا و پایین می شود و به سختی سرنوشت 9 فرزندش را در درگیری های اخیر غزه بیان می کند.

او می گوید: "عابد 14 ساله سرش از تنش جدا شد. شاهد که سال و سه ماهش بود وقتی که کشته شد در بغلم آرمیده بود."

صباح شرح می دهد که شوهر و 4 تا از فرزندانش هنگامی که خانه آنها از سوی نیروهای اسرائیلی در حمله به غزه مورد هدف قرار گرفت، کشته شدند.

بسیاری از اتاق های خانه صباح بدلیل آتش گرفتن سیاه شده و از بین رفته است.

بر روی دیوار یکی از اتقاقها نوشته شده است: "از طرف نیروهای دفاعی اسرائیلی (برای این اتفاق) پوزش می خواهیم."

اما در دیوار بغلی بخشی از دیوار سفید است. محمود، پسر 20 ساله صباح می گوید که آنجا نوشته شده بود "زیر شلواری خوشگلیه". محمود می گوید "عصبانی شدم و پاکش کردم."

صدها نفر در حملات 22 روزه اسرائیلیها به نوار غزه کشته شده اند. اما آنچه که شاید بیشتر از این موضوع توجهات را به خود جلب کرده باشد، استفاده از سلاحهایی است که باعث کشته شدن اعضای خانواده صباح شده است.

صباح خود نیز از درد زخم های روی بازوان، پاها و تمام بدنش رنج می برد .

او می گوید: "آتش بود و بعد دود سفیدی (دیده شد). موشک بچه هایم را از بین برد. عروسم در پیش رویم سوخت و مرد."

دکتر نفیض ابو شعبان، رئیس بخشی که صباح در آن بستری است می گوید که او تعداد زیادی از مجروحان را با "سوختگی های غیر معمول" دیده است.

او می گوید: "این سوختگیها خیلی جدی و عمیق هستند و با گذشت زمان عمیقتر شده و گستردگی بیشتری پیدا می کنند."

به گفته دکتر شعبان "در برخی از موارد حتی چند ساعت پس از ایجاد زخمها، هنوز دود از محل این زخمها متصاعد می شد."

دلیل اینگونه زخمها به گفته مقامات بهداشتی استفاده اسرائیل از گلوله های حاوی فسفر سفید است.

در همین رابطه مارک گارلاسکو، تحلیلگر ارشد نظامی در گروه دیده بان حقوق بشر، مواردی را که نشانگر استفاده اسرائیل از فسفر سفید است را نشان می دهد.

او می گوید که "ام 825ای1" شماره ای است که آمریکاییها برای گلوله های حاوی فسفر سفید تعیین کرده اند. او با اشاره به گلوله توپی که منفجر نشده اضافه می کند: "این گلوله ها را آمریکا ساخته و به اسراییل فروخته است. هنوز از این گلوله ای که اینجا منفجر نشده اما البته برروی آن ترکی ایجاد شده، دود سفد بیرون می آید."

سازمان ملل متحد می گوید که از این ماده در حمله به مدرسه ای که صدها غیر نظامی در آن پناه گرفته بودند و همچنین علیه مقر اصلی این سازمان در شهر غزه استفاده شده است.

استفاده از فسفر سفید غیر قانونی نیست؛ البته دستکم در مناطق باز و با هدف استتار تحرک نیروهای نظامی در منطقه.

اما بر اساس کنوانسیونهای بین المللی این ماده نباید درجایی که احتمال صدمه به غیر نظامیان وجود دارد، استفاده شود.

مقامات اسرائیلی ابتدا استفاده از این ماده در غزه را رد کردند؛ اما اکنون تعدادی از مقامات نظامی اسرائیل استفاده از آن را تایید کرده اند.

ارتش اسرائیل گفته است تحقیقات داخلی را در این باره آغاز کرده است.

همزمان گروههای حقوق بشر نیز تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده اند.

مطالب مرتبط