بازگشت اسقف 'منکر هولوکاست' به کلیسای کاتولیک

پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیک های جهان چهار اسقف طرد شده از کلیسای کاتولیک را مجددا در این کلیسا پذیرفته است.

یکی از افرادی که مشمول عفو رهبر کاتولیک های جهان شده، ریچارد ویلیامسون اهل بریتانیا است که با انکار کشتار یهودی ها در اتاق های گاز آلمان نازی خشم یهودیان را بر انگیخته است.

این اقدام پاپ بندیکت از سوی اسرائیل مورد انتقاد قرار گرفته و انتظار می رود روابط نه چندان گرم واتیکان و اسرائیل بار دیگر دچار تنش شود.

سفیر اسرائیل در واتیکان گفته است این اقدام رهبر کاتولیک های جهان بر روابط با یهودیان سایه می اندازد.

مردخای لوی، سفیر اسرائیل در واتیکان به خبرگزاری رویتر گفته است: "ما قصد نداریم در مسایل داخلی کلیسای کاتولیک دخالت کنیم اما اشتیاق برای بازگرداندن انکارکننده هولوکاست به کلیسای کاتولیک بر روابط میان یهودیان و واتیکان تاثیر می گذارد."

این چهار اسقف حدود بیست سال پیش توسط یک روحانی ارشد کلیسای کاتولیک که علیه سیاست های واتیکان شورش کرده بود، منصوب شده بودند.

اسقف اعظم مارسل له فبره که در سال 1991 درگذشت مخالف اصلاحات در کلیسای کاتولیک بود.

پاپ ژان پل دوم، رهبر پیشین کاتولیک های جهان این اسقف ها را از کلیسا طرد کرد چون بدون تائید واتیکان به این مقام رسیده بودند.

واتیکان اعلام کرده پس از آن که این چهار اسقف بر تمایل خود برای پذیرفتن آموزه های کلیسا و اقتدار پاپ تاکید کردند، آنها را باز پدیرفته است.

روابط بحرانی

روابط واتیکان و یهودیان در تاریخ معاصر بارها دچار تنش شده است.

یهودیان، پاپ پیوس دوازدهم، رهبر کاتولیک ها در سال های جنگ جهانی دوم را به نادیده گرفتن سرنوشت یهودیان در دوران جنگ جهانی دوم متهم می کنند.

پاپ پیوس دوازدهم از طرف گروه های یهودی متهم به آن است که در زمان کشتار یهودیان در آلمان نازی، سکوت اختیار کرد.

پیوس دوازدهم در اقدامی که بعدها یهودیان از آن انتقاد کردند، از امضاء بیانیه نیروهای متفقین در نکوهش براندازی و نابودی یهودیان از سوی آلمان نازی خودداری کرد.

واتیکان می گوید که دیپلماسی پنهانی و پشت پرده پاپ پیوس دوازدهم در دوران آلمان نازی منجر به نجات جان هزاران یهودی شد.

پاپ بندکیت شانزدهم تا کنون درباره قدیس اعلام کردن پاپ پیوس دوازدهم اظهارنظری نکرده اما از وی به عنوان پاپ بزرگی که عاشق مردم آلمان بود، یاد کرده است. پاپ ژان پل دوم، رهبر پیشین کاتولیک های جهان هم از وی به عنوان 'یک پاپ بزرگ' یاد کرده بود.

اقدام اخیر پاپ بندیکت می تواند روابط طرفین را وخیم تر کند.

اسقف ریچارد ویلیامسون اخیرا به یک تلویزیون سوئدی گفته بود: "من بر این باورم که اتاق گازی (در دوران آلمان نازی) وجود نداشته و با این که معتقدم که دویست یا سیصد هزار یهودی در اردوگاه های آلمان نازی از بین رفتند اما این اتفاق در اتاق های گاز اتفاق نیفتاد."

واتیکان از این اظهارنظر اسقف ویلیامسون فاصله گرفته و آن را موضع خود ندانسته و گفته که این نظر شخصی این روحانی است و می تواند مورد انتقاد قرار بگیرد.