انتخاب رهبر جدید کلیسای ارتودوکس روسیه

اعضای ارشد کلیسای ارتودوکس روسیه امروز روند انتخاب رهبر جدید این کلیسا را آغاز می کنند.

قرار است جانشین آلکسی دوم که اواخر سال پیش درگذشت، در این نشست مشخص شود.

شورای عالی کلیسای ارتودوکس روسیه در ماه دسامبر به دنبال فوت آلکسی دوم، اسقف اعظم کیریل را به عنوان رهبر موقت این کلیسا انتخاب کرد. او روحانی شناخته شده ای در روسیه و جهان است و برنامه تلویزیونی و رادیویی مخصوص به خود را دارد.

امروز مسئولان کلیسا ابتدا فهرستی از سه روحانی این کلیسا را آماده خواهند کرد. در مرحله بعد، شورای کلیسا که شامل نمایندگان مردم است تا روز پنجشنبه این هفته به این افراد رای خواهند داد.

خبرنگار بی بی سی در امور مذهبی می گوید کلیسای ارتودوکس روسیه باید تصمیم بگیرد که تا چه حد می خواهد به تشکیلات سیاسی روسیه نزدیک شود.

گزارش ها حاکی است که رئیس جمهوری روسیه روی نامزد خاصی در این انتخابات نظر دارد و برخی نهادها نیز از نامزد دیگری حمایت می کنند.

اسقف اعظم کیریل همچنین مسئول روابط خارجی کلیسای ارتودوکس روسیه است و اخیرا در سفری به کوبا، مقدمات ساخت کلیسای جامع هاوانا را فراهم ساخت.

کلیسای ارتودوکس روسیه حدود یکصد و شصت و پنج میلیون پیرو دارد.

آلکسی دوم به دنبال فروپاشی شوروی سابق، به احیای کلیسای ارتودوکس که در زمان شوروی سرکوب می شد، پرداخت.

آلکسی دوم روز جمعه پنجم دسامبر در 79 سالگی درگذشت. آلکسی دوم در سال 1929 با نام اصلی آلکسی ریدیگر در استونی به دنیا آمد. این کشور در آن زمان مستقل بود اما این استقلال چندی بیش نپائید و این کشور ضمیمه اتحاد جماهیر شوروی شد.