محاکمه رهبر پیشین شورشیان کنگو در لاهه

محاکمه توماس لوبانگا، رهبر پیشین شورشیان کنگو در دادگاه کیفری بین المللی لاهه آغاز شده است.

آقای لوبانگا متهم است که از کودکان زیر پانزده سال به عنوان سرباز در گروه شورشی خود استفاده می کرد.

این گروه شورشی طی سال های 2002 تا 2003 شهر بونیا در شمال شرق جمهوری دموکراتیک کنگو را در کنترل خود داشت.

صدها نفر از ساکنان این شهر برای تماشای جریان دادگاه بر روی صفحه های بزرگ تلویزیون در مناطق مختلف شهر جمع شده اند.

در اوج جنگ داخلی در کنگو، سازمان ملل متحد پیش بینی کرده بود که حدود سی هزار کودک به عنوان سربازان در گروه های مختلف به کار گرفته شده بودند.

گروه های حقوق بشر نیروهای وابسته به آقای لوبانگا را متهم به تجاوز، شکنجه و کشتن هزاران شهروند غیرنظامی کرده اند.

دادستانان دادگاه کیفری بین المللی تنها اتهام متوجه توماس لوبانگا را به کار گرفتن کودکان به عنوان سرباز عنوان کرده اند.

آنها دلیل این اقدام خود را سرعت یافتن جریان دادگاه عنوان کرده اند.

دادستان ها ادعا می کنند که کودکانی گاه 10 ساله ربوده شده و مجبور به جنگيدن می شدند.

دادگاه کیفری بین المللی که مقر آن در لاهه است در سال 2002 به عنوان نخستين دادگاه دائمی جنايات جنگی تشکيل شد.

تصور می شود 4 ميليون نفر در جريان جنگ داخلی جمهوری دمکراتيک کنگو کشته شده باشند.

آقای لوبانگا سرکردگی گروه شبه نظامی موسوم به "اتحاديه ميهن پرستان کنگويی" را در ناحيه ايتوری در شمال شرقی کنگو به عهده داشت؛ جايی که نبرد در آن برای مدت ها پس از پايان رسمی جنگ پنج ساله در سال 2003 ادامه داشت.

آقای لوبانگا هر گونه تخلفی را رد می کند.

مطالب مرتبط