کنفرانس خط لوله گاز آسیا در مجارستان

Image caption خط لوله گاز نوباکو یکی از راهکارهای اروپا برای کاهش وابستگی زیاد به گاز روسیه است.

کنفرانسی که امروز در بوداپست برگزار می شود، به پروژه یک خط لوله بین المللی گاز روح تازه ای می بخشد، آن هم در زمانی که چندین کشور اروپایی اخیرا به دلیل قطع گاز روسیه وضعیت بسیار بدی داشتند.

خط لوله نابوکو گاز را از آسیای میانه به ۱۴۰ میلیون مصرف کننده اروپایی عرضه می کند و برآورد می شود که راه اندازی آن حدود ۱۲ میلیارد دلار هزینه در بر داشته باشد.

خط لوله گاز نابوکو یکی از راهکارهای اروپا برای کاهش وابستگی زیاد به گاز روسیه است. این خط لوله برای انتقال گاز آسیای میانه به یک مرکز توزیع گاز در اتریش از طریق آذربایجان، ترکیه، بلغارستان، رومانی و مجارستان طراحی شده است. این گاز سپس از اتریش به دیگر کشورهای اروپایی ارسال می شود. تلاش بر این است که این پروژه تا سال ۲۰۱۵ پایان یابد.

منازعه اخیر روسیه و اوکراین سبب شد اروپای شرقی و کشورهای حوزه بالکان دو هفته را بدون گاز سپری کنند. این وضعیت به اهمیت پروژه نابوکو افزود.

کنفرانس بوداپست قرار است به سئوالات متعددی پاسخ دهد. یکی از سئوالات این است که این گاز از کجا تامین می شود؟ آیا ایران که در حال حاضر تحت تحریم سازمان ملل است، نیز می تواند با این پروژه همکاری کند؟

سئوال دیگر اینکه خط لوله موسوم به ساوت استریم South Stream که از طریق کشورهای حوزه بالکان کشیده شده و قرار است تقریبا در همان زمان توسط روسیه تکمیل شود، رقیبی برای خط لوله نابوکو خواهد بود یا مکمل آن؟

اما در هر حال نه روسیه و نه ایران، هیچکدام به این کنفرانس دعوت نشده اند.