'دولت اسرائیل از ساخت و سازها در مناطق فلسطینی حمایت می کند'

یک گروه اسرائیلی گفته است که ساخت و سازها در شهرک های یهودی نشین در کرانه غربی اشغالی در سال گذشته شصت درصد افزایش یافته است.

گروه "صلح اکنون" گفته است که ساختمان سازی در شرق و غرب دیوار حائل صورت گرفته و نشان می دهد دولت این کشور از سیاست ساخت و سازها در مناطق فلسطینی حمایت می کند.

این ساخت و سازها در آنسوی خط سبز و در میان زمین های فلسطینیان صورت می گیرد که قانونی نیست.

گروه "صلح اکنون" در گزارش های خود می گوید که اسرائیل در چند سال اخیر به دنبال محو خط سبز است و این هدف را از طریق ساخت و سازهای گسترده دنبال می کند.

این گروه می گوید در سال گذشته، 1257 بنای جدید در این شهرک ها ساخته شد در حالی که در سال 2007 تعداد بناهای ساخته شده به 800 می رسید که این افزایشی57 درصدی را نشان می دهد.

تمام شهرک های یهودی نشین در کرانه غربی طبق قوانین بین المللی غیرقانونی است اما اسرائیل این مساله را رد می کند.

دولت اسرائیل می گوید هرگز متعهد به تعلیق شهرک سازی نشده است.

مساله شهرک ها برای فلسطینیان از اهمیت زیادی برخوردار است. آنها از این مساله در هراس هستند که این ساخت و سازها، امکان تشکیل کشور مستقل فلسطینی را به شدت کم می کند.

طبق مذاکرات صلح آناپولیس در سال 2007 و طبق طرح صلح 'نقشه راه'، اسرائیل با تعلیق فعالیت های شهرک سازی موافقت کرده است.

گروه "صلح اکنون" در گزارش جدید خود می گوید شهرک نشین های یهودی از بحران غزه استفاده کرده و ساخت و سازها را افزایش دادند.

این گروه می گوید گسترش شهرک های یهودی نشین این مساله را که اسرائیل و فلسطینی ها دو کشور مستقل داشته باشند، غیر ممکن ساخته است.

فلسطینیان خواهان آن هستند که کشور مستقل آنها با پایتختی بیت المقدس شرقی شکل گیرد و نگران این مساله هستند که این ساخت و سازهای اسرائیل، ارتباط میان بیت المقدس شرقی و کرانه غربی را قطع می کند.

اسرائیل در جنگ سال ۱۹۶۷ بخش شرقی بیت المقدس را ضمیمه خاک خود کرد و در سال 1980، بیت المقدس را، پایتخت ابدی خود معرفی کرد. این اقدام از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است.

مطالب مرتبط