رهبر جدید کلیسای ارتودوکس روسیه انتخاب شد

کلیسای ارتودوکس روسیه، اسقف اعظم کیریل را به عنوان رهبر جدید این کلیسا انتخاب کرده است.

او به این ترتیب جانشین آلکسی دوم می شود که ماه دسامبر سال گذشته درگذشت.

اسقف کیریل در رای گیری روز دوشنبه 508 رای را از آن خود کرد. او یک روحانی لیبرال است و معتقد به ایفای نقش بزرگ تر کلیسا در روسیه است.

رقیب اصلی او در این رای گیری، اسقف اعظم کلیمنت بود که دیدگاه های محافظه کارانه دارد.

کیریل به دنبال اعلام نتایج آرا گفت: "من {این مسئولیت} را می پذیرم و از شورای کلیسا برای این انتخاب تشکر می کنم."

او خواهان وحدت شده و گفته معتقدان ارتودوکس باید در برابر تبلیغات کاتولیک ها و پروتستان ها مقاومت کنند.

شورای عالی کلیسای ارتودوکس روسیه در ماه دسامبر به دنبال فوت آلکسی دوم، اسقف اعظم کیریل را به عنوان رهبر موقت این کلیسا انتخاب کرد. او روحانی شناخته شده ای در روسیه و جهان است و برنامه تلویزیونی و رادیویی مخصوص به خود را دارد.

کیریل در دوران آلکسی دوم مسئول روابط خارجی کلیسای ارتودوکس روسیه بود و اخیرا در سفری به کوبا، مقدمات ساخت کلیسای جامع هاوانا را فراهم ساخت.

کلیسای ارتودوکس روسیه حدود یکصد و شصت و پنج میلیون پیرو دارد.

آلکسی دوم به دنبال فروپاشی شوروی سابق، به احیای کلیسای ارتودوکس که در زمان شوروی سرکوب می شد، پرداخت.

آلکسی دوم روز جمعه پنجم دسامبر در 79 سالگی درگذشت. او در سال 1929 با نام اصلی آلکسی ریدیگر در استونی به دنیا آمد. این کشور در آن زمان مستقل بود اما این استقلال چندی بیش نپائید و این کشور ضمیمه اتحاد جماهیر شوروی شد.