پایان اعتصاب کارگران پالایشگاه نفت در بریتانیا

Image caption اعتراض در پالایشگاه یک هفته به طول انجامید

صدها کارگر یک پالایشگاه نفت در شمال شرق بریتانیا که در اعتراض به استفاده از کارگران خارجی در این پالایشگاه، مدت یک هفته به طور غیررسمی اعتصاب کرده بودند، تصمیم گرفته اند کار خود را از سر بگیرند.

کارگران اکنون توافقی را که توسط اتحادیه کارگری این پالایشگاه تدوین شده بود، پذیرفته اند. بنا به این توافق حدود یک صد موقعیت شغلی جدید برای کارگران بریتانیایی در این پالایشگاه معرفی خواهد شد.

نائومی گریملی، گزارشگر بی بی سی می گوید که این توافق پیروزی کارگران پالایشگاه لیندزی و جنبش اتحادیه کارگری تلقی می شود.

کارگران یک هفته پیش با این اعتقاد که شرکت نفتی توتال به کارگران پرتغالی و ایتالیایی کمتر از کارگران محلی دستمزد می دهد و به همین دلیل ترجیح می دهد کارگران خارجی را استخدام کند، محل کار خود را ترک کردند.

به گفته گزارشگر بی بی سی، با این که توتال و دولت این ادعا را رد کرده اند، اعتصاب های غیررسمی بر این موضوع حساس انگشت گذاشته که در حالی که کشور دوره رکود اقتصادی را می گذراند به کارگران بریتانیایی کار داده نمی شود.

نائومی گریملی همچنین می گوید که این اعتصاب ها نه تنها گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، را که شعارش "مشاغل بریتانیایی برای بریتانیایی ها" بوده است، تحت فشار قرار داد، بلکه همچنین باعث شد که بریتانیا از اتحادیه اروپا بخواهد مقررات حرکت آزاد نیروی کار در این منطقه را بازنگری کند.

خلق یک صد شغل جدید در پالایشگاه لیندزی به این معنی است که کارگران خارجی کار خود را از دست نخواهند داد.

با این که دولت بریتانیا از پایان این اعتصاب غیررسمی نفس راحتی خواهد کشید اما از این بیم دارد که آغازی باشد برای اعتصاب های بیشتری در سراسر بریتانیا.

در حال حاضر در بسیاری نقاط مختلف بریتانیا موضوع استفاده از کارگران خارجی به یک مشکل تبدیل شده است.

برخی کارشناسان استدلال می کنند که ایجاد مشاغل بیشتر برای کارگران بریتانیایی در این پالایشگاه پاسخ مناسبی به مشکل اصلی تامین نیروی ماهر واجد شرایط برای اجرای طرح های ویژه در این کشور نیست. آنها می گویند سپردن این گونه طرح ها به کارگرانی که مهارت لازم را ندارند اما صرفا محلی قلمداد می شوند، نتیجه مطلوبی به بار نخواهد آورد.

مطالب مرتبط