14:50 گرينويچ - 08 فوريه 2009 - 20 بهمن 1387

موافقت سوئیسی ها با تمدید کار شهروندان اتحادیه اروپا در این کشور

تابلوی مرزی سوئیس

در حال حاضر بیش از یک میلیون کارگر خارجی در سوئیس زندگی و کار می کنند

مردم سوئیس در یک همه پرسی با اکثریت قابل توجهی با ادامه زندگی و کار شهروندان اتحادیه اروپا در سوئیس موافقت کرده اند.

نتیجه رسمی همه پرسی امروز، نشان می دهد که تقریبا 60 درصد سوئیسی ها در این همه پرسی رای مثبت داده اند.

نتیجه همه پرسی همچنین حاکی از این است که بلغارها و رومانیایی ها که کشورشان تازه به اتحادیه اروپا پیوسته نیز ازحق کار در سوئیس، برخوردار می شوند.

سیاستمداران دست راستی سوئیس هشدار داده بودند که تمدید اجازه کار شهروندان اتحادیه اروپا در هنگام رکود اقتصادی، ممکن است باعث هجوم نیروی کار ارزان به این کشور شود.

کشور سوئیس عضو اتحادیه اروپا نیست ولی دارای ارتباط سیاسی و اقتصادی نزدیکی با دیگر کشورهای اروپایی است.

ابموژن فولکز، خبرنگار بی بی سی در برن، می گوید دادن رای منفی در همه پرسی، ممکن بود این روابط را به مخاطره بیاندازد.

در سال 2002 دولت سوئیس موافقت کرد که در قبال دسترسی کارگران سوئیسی به بازارهای اتحادیه اروپا، به شهر وندان اتحادیه اروپا اجازه اقامت و کار در سوئیس را بدهد.

در پی دادن این اجازه، شمار شهروندان اتحادیه اروپا که در سوئیس کار می کنند افزایش یافته و به بیش از یک میلیون نفر رسیده است.

موافقان باکار شهروندان اتحادیه اروپا در سوئی،س می گویند دادن این اجازه سبب شده که این کشور بتواند کارگران ماهر را جذب کند.


BBC © 2014 بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست

بهترین روش دیدن این صفحه بر روی آخرین مرورگر مجهز به CSS است. با اینکه مرورگر کنونی تان قابلیت نمایش سایت را دارد ولی امکان بهترین تجربه تصویری را به شما نمی دهد . لطفا در صورت امکان مرورگر خود را به آخرین نسخه ارتقا دهید.