افسران فراری بعثی عراق دعوت به بازگشت و کار شدند

نظامیان بعثی
Image caption تا کنون تنها نظامیان دون پایه بعثی سابق عراق، می توانستند به خدمت بازگردند

دولت عراق کمیته هایی در چندین کشور عرب دائر کرده که ماموریتشان ترغیب افسران ارتش دوره صدام حسین به بازگشت به کشور است.

این نظامیان می توانند حقوق بازنشستگی دریافت کرده و در مواردی مجددا به ارتش ملحق شوند.

وزارت دفاع عراق می گوید این کمیته ها در اردن، سوریه، مصر، یمن و دوبی دائر شده اند.

به موجب قوانین کنونی عراق، نظامیان دون پایه بعثی سابق می توانند خدمت در ارتش را از سرگیرند ولی افسران ارشد باید بازنشسته شوند.

هدف پارلمان عراق از تصویب این قانون تغییر برخی از تدابیر ضد بعثی بود که مقامات آمریکایی که عراق را پس از سقوط صدام حسین در سال 2003 اداره می کردند، اتخاذ کرده بودند.

دولت عراق پیشتر لایحه ای را به تصویب پارلمان عراق رسانده بود که بر اساس آن به اعضای سابق حزب بعث صدام حسین اجازه داده می شد فعالیت های دولتی و اجتماعی را از سرگیرند.

هنگام شروع بحث پارلمانی در باره لایحه مورد بحث نمایندگان گروه های شیعه با آن مخالفت کرده و چنین استدلال می کردند که این لایحه مغایر قانون اساسی است و رنج و مشقتی را که مردم عراق در دوره رژیم بعث صدام حسین متحمل شده بودند نادیده گرفته است.

بیشتر فعالان بعثی از اقلیت سنی مذهب عراقی بودند.

با تصویب این لایحه بیش از یک میلیون عضو سابق حزب بعث توانستند به مشاغل دولتی بازگردند.

گفته می شود 1500 تن از بعثی ها اعضای بلندپایه و همکاران نزدیک صدام بوده اند.

مطالب مرتبط