نماد 'جنگ کثیف' آرژانتین، مرکز حقوق بشر شد

Image caption کویچیرو ماتسورا، مدیرکل یونسکو و کریستینا کرشنر، رئیس جمهوری آرژانتین

سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد- یونسکو اولین مرکز برای ارتقا و گسترش حقوق بشر را در آرژانتین راه اندازی می کند.

کویچیرو ماتسورا، مدیرکل یونسکو گفت این مرکز در دانشکده مهندسی دریایی که از آن در دوران حکومت نظامیان به عنوان یک مرکز بازجویی و شکنجه استفاده می شد، مستقر خواهد شد.

کریستینا کرشنر، رئیس جمهوری آرژانتین نیز گفت این اقدام، پیروزی نمادین علیه کسانی خواهد بود که خواهان پوشاندن واقعیات هستند.

حدود پنج هزار زندانی سیاسی طی سال های 1976 تا 1983 در این مرکز نگهداری می شدند اما تنها نزدیک به یکصد نفر از آنها زنده ماندند. بیش از نود درصد زندانیان این مرکز کشته شدند.

گروه های حقوق بشر می گویند حداقل سی هزار نفر در دوران حکومت نظامیان در آرژانتین ناپدید شدند.

نظامیان طی سال های 1976 تا 1983 بر این کشور حکومت کردند.

طی این سال ها که به 'جنگ کثیف' مشهور است، حکومت دست به بازداشت های گسترده غیر قانونی، شکنجه و اعدام مخالفان چپگرای خود زد. اجساد بسیاری از این افراد هرگز پیدا نشد.

هواداران نیروهای مسلح این مساله را که دولت نظامی آرژانتین مخالفان خود را شکنجه کرده و آنها را از میان می برد، تکذیب می کنند.

پس از پایان حکومت نظامیان در آرژانتین، اولین دولت غیر نظامی این کشور قوانینی را به تصویب رساند که به موجب آن افرادی که در کشتار و ناپدید شدن شهروندان این کشور دست داشتند از تعقیب قضایی در امان ماندند. اما دولت آرژانتین طی سال های اخیر به دنبال آن بوده تا مصونیت رهبران نظامی آن سال ها را لغو و این افراد را به پای میز محاکمه بکشاند.

طی چند سال اخیر بسیاری از پرونده های مربوط به آن سال ها بازگشایی شده اند.

مطالب مرتبط