رهبر جدید چپ های میانه ایتالیا انتخاب شد

داریو فرانچسکینی
Image caption داریو فرانچسکینی

چپ های میانه ایتالیا رهبر جدیدی را برای رهبری این حزب انتخاب کرده اند.

به دنبال کناره گیری والتر ولترونی از رهبری حزب چپ میانه ایتالیا، داریو فرانچسکینی به عنوان رئیس جدید این حزب مخالف در ایتالیا انتخاب شد.

آقای ولترونی به دنبال ناکامی حزبش در انتخابات محلی در ساردنی از سمت خود کنار رفت.

حزب راستگرای آقای برلوسکونی در انتخابات محلی ساردنی پیروز شد. این پیروزی به گفته تحلیلگران به تحکیم پایه های قدرت او منجر شده است.

آقای فرانچسکینی یک سیاستمدار با سابقه است و قبلا عضو حزب دموکرات مسیحی بود اما در سال 2007 و پس از تشکیل حزب چپ میانه دموکراتیک ایتالیا توسط آقای ولترونی به این حزب پیوست.

آقای ولترونی پس از استعفای رومانو پرودی رهبری چپ های میانه را به عهده گرفت.

رهبر جدید چپ های میانه ایتالیا یک نویسنده هم به شمار می رود و تا کنون دو کتاب داستان از او منتشر شده است.