حذف دین شهروندان لبنانی از کارت شناسایی

بر اساس فرمان جدید دولت لبنان، در کارت شناسایی شهروندان لبنانی ذکر دین حذف می شود.

در کشوری که سالها درگیر جنگ داخلی بوده واز نظر مذهبی شکاف عمیقی بین شهروندان آن وجود دارد، این گامی مهم در راه ایجاد وحدت ملی است که به نظر بسیاری از شهروندان لبنانی بسیار ضروری است اما گروه های حقوق بشر این اقدام را کافی نمی دانند.

خیلی از مردم لبنان هنوز روزهایی را بخاطر دارند که کارت شناسایی، حکم بالقوه مرگ را داشت.

در خلال جنگ داخلی لبنان که در خلال دهه ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ جریان داشت،شبه نظامیان مختلف وابسته به گروه های قومی مذهبی گوناگون، ایست بازرسی دایر می کردند و از رهگذران کارت شناسایی می خواستند.

اغلب اوقات اگر کارت شناسایی نشان می داد که آنها به گروه مذهبی "ناجوری" وابسته اند، در دم کشته می شدند.

امروزه لبنان به مراتب باثبات تر شده و خشونت کمتری در خیابانهای آن رقم می خورد، ولی تعلق مذهبی هنوز در زندگی تک تک شهروندان نقش پررنگی دارد.

کل جامعه لبنان و سیستم سیاسی آن در امتداد گسلهای فرقه ای چندپاره شده است. مثلا یک مسلمان سنی در لبنان می تواند نخست وزیر شود ولی هرگز نمی تواند رییس جمهور شود، زیرا آن سمت برای مسیحیان مارونی حفظ شده است.

رییس پارلمان هم فقط می تواند از شیعیان باشد.

همچنین هنگامی که یک لبنانی می خواهد ازدواج کند، طلاق بگیرد، کودکی را به فرزندخواندگی بگیرد، یا تولد یا فوتی را به ثبت برساند، باید نزد دادگاه های مربوط به گرایش مذهبی خود برود.

در لبنان چیزی به مفهوم دادگاه مدنی وجود ندارد و از همین رو سازمانهای مدافع حقوق بشر، از تصمیم دولت لبنان برای حذف مذهب از کارت شناسایی شهروندان این کشور استقبال کرده اند ولی آن را ناکافی می دانند، زیرا هنوز دادگاه باید بداند مذهب شما چیست.

مدافعان حقوق بشر خواهان تصویب قوانین مدنی یکپارچه ای هستند که با همه گروه های مذهبی لبنان یکسان برخورد می کند. ولی به نظر می رسد هنوز لبنان فاصله زیادی تا رسیدن به آن مقصد دارد.

مطالب مرتبط