نقش نماینده عراقی در انفجار مجلس این کشور

انفجار مجلس عراق در سال ۲۰۰۷
Image caption انفجار مجلس عراق در سال ۲۰۰۷

یک قانونگذار عراقی ممکن است به اتهام دست داشتن در انفجار ساختمان مجلس این کشور در سال ۲۰۰۷ بازداشت شود.

گزارش ها نشان می دهد دولت عراق ممکن است در پی لغو مصونیت قضایی محمد الدینی، نماینده سنی مذهب مجلس این کشور باشد.

اعتراف های دو تن از محافظان شخصی آقای الدینی او را به انفجار دو سال پیش مجلس عراق که مرگ هفت تن را به همراه داشت، مرتبط می کند.

آقای الدینی این اتهام ها را غیرواقعی دانسته است.

او در حال حاضر در یک هتل در منطقه سبز بغداد تحت بازداشت خانگی قرار دارد.

انتقام

یک سخنگوی نظامی عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی نواری را به خبرنگاران نشان داد که در آن دو محافظ درباره نقش محمد الدینی در انفجار مجلس صحبت می کردند.

یکی از این افراد که ریاض الدینی، برادرزاده محمد الدینی است که به تفصیل درباره نحوه تسهیل عملیات بمبگذاری به وسیله او توضیح داده است.

به گفته او، بمبگذار انتحاری شرکت کننده در این عملیات با نامه مخصوص این نماینده مجلس عراق وارد ساختمان آن شده بود.

ریاض همچنین از دست داشتن عموی خود در کشتارهای فرقه ای عراق خبر داده است.

به گفته او، زمانی که یازده تن از محافظان آقای الدینی در یک حمله کشته شدند، او از شبه نظامیان خواست برای انتقام خون این افراد، یکصد تن را بدزدند.

محمد الدینی از سال ۲۰۰۵ نمایندگی شهر دیاله را بر عهده داشته است.

مطالب مرتبط