'شفافیت در اصول اخلاقی برای تعامل با افراطی ها لازم است'

Image caption هیزل بلرز

دولت بریتانیا می گوید هنگام تعامل با سازمان های اسلامی که نظراتشان ممکن است برای این دولت غیرقابل قبول باشد، حیاتی است که اصول اخلاقی کنار گذاشته نشود.

هیزل بلرز، مقام مسئول امور جوامع مختلف در دولت بریتانیا که مامور برخورد با افراط گرایی در این کشور شده است، امروز (25 فوریه)، خواستار آن شد که مقامات هنگام تعامل با سازمان های اسلامی تندرو، پیرو "شفافیت در اصول اخلاقی" باشند.

خانم بلرز از آنهایی انتقاد کرده است که به توصیف او لیبرال هایی هستند که وحشت دارند مهر نژاد پرست یا اسلام گریز به آنها زده شود.

به نظر خانم بلرز این گونه برخورد با مسائل، به پیچیدگی های ایدئولوژیکی می انجامد که عملا باعث شکل گیری ائتلافی از گروه های مخالف همجنس گرایی و یهودیت می شود و یا به افراد مجوز می دهد تا علیه زنان دست به خشونت بزنند.

خانم بلرز با "تعامل" با سازمان های اسلامی تندور که از دید بسیاری نظراتشان "غیرقابل قبول است"، موافق است اما می گوید این تعامل باید فقط "براساس اصول روشن" صورت بگیرد.

بسیاری نقطه نظر خانم بلرز را انتقاد از کسانی می دانند که معتقدند زبان و رفتار جامعه باید به گونه ای باشد که در حد امکان کمترین توهین را متوجه مسائل فرهنگی، اعتقادی، نژادی، جنسیتی ... افراد کند (political correctness).

راب برومبی، گزارشگر بی بی سی می گوید در بریتانیا تقلا برای توام کردن مبارزه با افراط گرایی و جامعه ای که شکیباست، ادامه دارد. دولت بریتانیا نیاز دارد با افراد و سازمان هایی که نظراتشان را نمی پسندد، تعامل داشته باشد تا بتواند با افراط گرایی مبارزه کند.

اما مسئول امور جوامع مختلف در دولت بریتانیا معتقد است که "تعامل با این گروه ها به معنای تائیدشان نیست." او استدلال کرده است که بریتانیایی ها حق دارند از رفتارهای فرهنگی انتقاد کنند. او می افزاید که ارزش هایی که نوع بشر را در یک سطح قرار می دهد، "ارزش های غربی" نیست بلکه "ارزش های انسانی" است.

خانم بلرز معتقد است احترام برای فرهنگ های متفاوت حد و مرزی دارد که وقتی شکسته می شود باید به گفته او "اصول اخلاقی کلی به کار گرفته شود."

او می افزاید که مناظره در باره مذهب در دوره معاصر "گرفتار حساسیت های خارج از اندازه شده است."

خانم بلرز معتقد است که بریتانیا می تواند از ارزش های مشترک میان فرهنگ های مختلف برای مقابله با افراط گرایی خشونت آمیز استفاده کند.

اما گزارشگر بی بی سی می گوید که توافق بر سر این ارزش ها امری دشوار بوده است. خانم بلرز بر "ارزش های انسانی" تاکید دارد اما تعبیری که از سخنان او می توان کرد، این است که او در واقع مخالف "نسبی بودن اصول اخلاقی" است.