بریتانیا به انتقال مظنونان تروریسم اعتراف کرد

دولت بریتانیا برای اولین بار به تحویل دو نفر مظنون به ارتباط با حملات تروریستی، که پنج سال پیش در عراق بازداشت شده بودند، اقرار کرد.

جان هاتن، وزیر دفاع بریتانیا گفت که این دو نفر در سال 2004 در عراق دستگیر شده و به مقامات آمریکایی تحویل داده شده اند.

به گفته جان هاتن این دو نفر که گفته می شود از اتباع پاکستان هستند، پس از تحویل به افغانستان انتقال یافتند و هنوز هم در همان جا به سر می برند. به گفته وی "مدارک مستندی" که حاکی از بدرفتاری با آنها باشد، در دست نیست.

تا کنون مقامات بریتانیایی همواره انتقال بازداشت شدگان از یک کشور به کشور دیگر که در تعدادی از آنها شکنجه غیرقانونی نیست ، آن هم بدون پیروی از روند قانونی رایج را انکار می کردند

آقای هاتن روز پنجشنبه (26 فوریه) در پارلمان گفت که انتقال این دو نفر باید در همان زمان زیر سوال می رفت. اما او گفت که در زمان بازداشت کسی نمی دانست که آنها قرار است به افغانستان انتقال یابند.

او گفت که مطمئن است با آن دو رفتار انسانی می شود اما از آنکه در گذشته جواب های نادرستی از سوی وزارت دفاع به اعضای پارلمان بریتانیا داده شده است، عذر خواهی کرد.

او افزود که وزیران دفاع پیشین بریتانیا تائید کرده اند که اطلاعی از وضیعت این دو نفر نداشته اند.

آقای هاتن گفت که در پرونده ای که در آوریل 2006 به جک استرا و چارلز کلارک، وزاری خارجه و کشور وقت فرستاده شد، "اشارات مختصری" به این موضوع شده بود، اما در آن زمان مطرح نشد.

آقای هاتن در بیانیه ای خطاب به نمایندگان پارلمان گفته است که در جریان بررسی پرونده بازداشت شدگان توسط نیروهای بریتانیایی در عراق و افغانستان از سال 2003، وضعیت اين دو نفر که از اعضای لشکر طیبه هستند، آشکار شد.

چند روز پیش از اعتراف وزیر دفاع بریتانیا در خصوص انتقال این دو مظنون، بنیام محمد نخستین زندانی گوانتانامو بود که پس از به روی کار آمدن باراک اوباما آزاد شد و به بریتانیا بازگشت. او ادعا می کند که ماموران اطلاعاتی بریتانیا در شکنجه کردن او دست داشته اند.

مطالب مرتبط