فلسطینی‌ها در کرانه غربی اعتصاب کردند

فلسطینیان در اعتراض به برنامه اسرائیل برای تخریب هشتاد و هشت خانه در بیت المقدس شرقی دست به اعتصاب عمومی زده اند.

مغازه ها و فروشگاه ها، مدارس و مراکز تجاری در سراسر شهرهای کرانه غربی در اعتراض به این برنامه دولت اسرائیل تعطیل شدند. بسیاری از مردم در خانه های خود ماندند و از حضور در کوچه و خیابان ها خودداری کردند.

مقامات اسرائیلی چهار سال پیش گفتند که خانه های منطقه سیلوان در بیت المقدس شرقی را برای ساخت یک پارک جدید خراب می کنند.

این طرح هنوز به اجرا در نیامده اما فلسطینیان از این مساله هراس دارند که اسرائیلی ها به زودی تخریب خانه ها را شروع کنند.

مقام های اسرائیلی گفته اند که در حال حاضر چنین قصدی ندارند.

بیت المقدس شرقی در سال 1967 در جنگ اعراب با اسرائیل به تصرف اسرائیل در آمد. دولت اسرائيل در سال ۱۹۸۱ این شهر را به خاک خود ضمیمه کرد، اما جامعه جهانی این امر را به رسمیت نشناخته است.

اسرائیل طی سال های اخیز علی رغم مخالفت های بین المللی ساخت و سازهای خود را در بیت المقدس شرقی افزایش داده است.

این مساله با واکنش فلسطینی ها روبرو شده که در هراسند ادامه این وضعیت، تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی با پایتختی بیت المقدس را غیر ممکن سازد.

مطالب مرتبط