درخواست تشکیل دادگاه های اسلامی در شمال پاکستان

مینگورا
Image caption مینگورا شهر اصلی دره سوات است

صوفی محمد، یکی از رهبران هواداران طالبان در پاکستان، درخواست کرده که دادگاه های اسلامی ظرف دو هفته آینده کار خود را در منطقه سوات در شمال پاکستان شروع کنند.

صوفی محمد اکنون از جانب دولت پاکستان با پیکارجویان طالبان که کنترل بخش اعظم دره سوات را در دست دارند، سرگرم مذاکره است.

این منطقه در نزدیکی مرز افغانستان قرار دارد.

صوفی محمد که در آنگورا، شهر اصلی دره سوات صحبت می کرد گفت تا هنگامی که قوانین شریعت در منطقه به اجرا در نیامده، رسیدگی قانونی به تمام پرونده ها در دادگاه های دیگر دره سوات باید متوقف شود.

صوفی محمد گفت چنانچه تا تاریخ 15 مارس دادگاه های اسلامی تشکیل نشوند، هواداران او تظاهرات صلح آمیز را در دره سوات شروع خواهند کرد.

پنج روز قبل، هواداران طالبان مستقر در دره سوات پس از ماه ها زد و خورد، آتش بس نا محدود اعلام کردند و دولت ایالتی قول داد دادگاه های اسلامی را در دره سوات دائر کند.

مطالب مرتبط