'زنان هندی در آتش می سوزند'

نتایج یک تحقیق نشان می دهد که آسیب دیدگی های ناشی از سوختگی دلیل اصلی مرگ زنان جوان هندی در مناطق شهری است.

برخی از این موارد سوختگی از خشونت های خانگی ناشی می شود.

این تحقیق که توسط مجله معتبر پزشکی لنست صورت گرفته نشان می دهد که تنها در طول یک سال بیش از صد هزار زن هندی قربانی حوادث مرتبط با آتش سوزی شده اند.

طبق گزارش این مجله، آمار مرگ زنان هندی بر اثر سوختگی سه برابر میزان مرگ مردان است.

محققان گزارش خود را بر مبنای آمار بیمارستان ها و گزارش های پزشکی قانونی تهیه کرده اند. آنها می گویند تعداد زنانی که بر اثر خودسوزی، حوادث آتش سوزی در آشپزخانه و خشونت های خانگی جان خود را از دست داده اند، شش بار بیشتر از آماری است که پلیس هند می گوید.

خشونت های خانگی برای زنان هندی مشکل عمده ای به حساب می آید. در هند برخی مواقع زنان را بر سر مناقشات مربوط به جهیزیه می کشند.

در بسیاری از موارد این مرگ بر اثر آتش سوزی در آشپزخانه اعلام می شود.

گزارش مجله لنست می گوید آمار رسمی اعلام شده در این زمینه کمتر از میزان واقعی است.

محققان این گزارش می گویند زنان جوان در هند به خصوص در حد فاصله سنی پانزده تا سی و چهار سال در معرض خطر هستند.

این گزارش می افزاید در موراد بسیازی زنان توسط خانواده شوهر به عمد به آتش کشیده می شوند اما این قیبل حوادث نزد پلیس به عنوان قتل ثبت نمی شود و تنها به عنوان حادثه از آنها نام برده می شود.

تهیه کنندگان گزارش خواهان اقدام فوری در قبال این مشکل که تا کنون پنهان نگاه داشته می شد، شده اند. آنها می گویند این مساله باید در کانون توجه جامعه جهانی قرار گیرد.

مطالب مرتبط