'تعداد شهرک نشینان یهودی در کرانه غربی دو برابر می شود'

یک گروه صلح اسرائیلی گفته است که دولت این کشور درصدد ساخت بیش از هفتاد هزار خانه برای شهرک نشینان یهودی در کرانه غربی اشغالی است.

گروه صلح اکنون می گوید اگر برنامه های دولت اسرائیل در این باره عملی شود، تعداد شهرک نشینان یهودی در کرانه غربی در نزدیکی بیت المقدس شرقی دو برابر می شود.

این گروه می گوید این اقدام مانع از تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی خواهد شد.

عمده ساخت و سازهای اسرائیل در آن سوی خط سبز و در میان زمین های فلسطینیان صورت می گیرد. گروه صلح اکنون می گوید اسرائیل در چند سال اخیر به دنبال محو خط سبز است و این هدف را از طریق ساخت و سازهای گسترده دنبال می کند.

گروه صلح اکنون در سال 1978 در حین مذاکرات صلح اسرائیل و مصر تشکیل شد. این گروه که قدیمی ترین جنبش صلح در اسرائیل به شمار می رود، به اصل زمین در برابر صلح معتقد است.

این گروه در گزارش جدید خود از وضعیت شهرک های یهودی نشین از تلاش دولت برای ساخت 73 هزار خانه در مناطق اشغالی خبر داده است.

تمام شهرک های یهودی نشین در مناطق فلسطینی مطابق قوانین بین المللی غیر قانونی هستند. اسرائیل این تفسیر را رد می کند.

وزیر مسکن اسرائیل در واکنشی گفته است که طرح های خانه سازی هنوز مورد تائید نهایی قرار نگرفته اند.

دولت خودگردان فلسطینی می گوید ادامه ساخت و سازهای اسرائیل در مناطق اشغالی یکی از اصلی ترین موانع بر سر برقراری صلح میان طرفین است.

مقام های فلسطینی می گویند اسرائیل باید از میان صلح و شهرک های یهودی نشین یکی را انتخاب کند و نمی تواند هر دو را همزمان انتخاب کند.

فلسطینیان خواهان آن هستند که کشور مستقل آنها با پایتختی بیت المقدس شرقی شکل گیرد و نگران این مساله هستند که این ساخت و سازهای اسرائیل، ارتباط میان بیت المقدس شرقی و کرانه غربی را قطع می کند.

اسرائیل در جنگ سال ۱۹۶۷ بخش شرقی بیت المقدس را ضمیمه خاک خود کرد اگر چه این اقدام اسرائیل از سوی جامعه جهانی از جمله آمریکا به رسمیت شناخته نشده است.

مطالب مرتبط