چین: دموکراسی غربی نمی خواهیم

Image caption در سیستم قدرت چین کمونیست، آقای وو پس از هو جینتائو، رئیس جمهوری چین در رده دوم قرار می گیرد

رئیس پارلمان چین می گوید این کشور هرگز دموکراسی به سبک غربی با سیستم چند حزبی را به کار نخواهد گرفت.

وو بانگوو گفت چین از دستاوردهای تمامی فرهنگ ها بهره می گیرد اما به تقلید از غرب روی نخواهد آورد.

او افزوده که رهبری حزب کمونیست چین باید تقویت شده و جهت گیری های صحیح سیاسی به کار گرفته شود.

آقای وو این اظهارات را در نشست سالانه کنگره ملی خلق بیان کرد.

در سیستم قدرت چین کمونیست، او پس از هو جینتائو، رئیس جمهوری چین در رده دوم قرار می گیرد.

او به هیات های حاضر در این نشست گفت: "ما باید از دستاوردهای تمامی فرهنگ ها استفاده کنیم."

"ما هرگز از سیستم چند حزبی کشورهای غربی که در آن چند حزب به طور متناوب قدرت را در دست می گیرند، استفاده نمی کنیم."

آقای وو افزود: " چین نهادهای مختلف دولتی با مسئولیت های متفاوت دارد اما همه آنها به اصول و سیاست های حزب وفادار هستند."

تحلیلگران می گویند اظهارات آقای وو به نظر پاسخ منفی به درخواست ها در چین و خارج از این کشور برای آزادی های بیشتر است.

در سال جاری میلادی، چین با چند سالگرد حساس مواجه است. امسال بیستمین سالگرد سرکوب اعتراضات طرفداران دموکراسی در میدان تیانانمن توسط ارتش است. همچنین امسال پنجاهمین سالگرد قیام ضد چینی در لهاسا است که منجر به تبعید دالایی لاما، رهبر بودائیان تبتی شد.

مقام های چینی از این مساله در هراسند که بحران اقتصادی و بیکاری میلیون ها نفر از مردم این کشور ممکن است به ناآرامی های اجتماعی در این کشور منجر شود.

مطالب مرتبط