'عمر البشیر هنوز به نشست سران عرب دعوت نشده'

مقام های سودان می گویند عمر البشیر، رئیس جمهوری این کشور هنوز برای شرکت در نشست سران اتحادیه عرب در دوحه قطر دعوتنامه ای دریافت نکرده است.

وزیر اطلاع رسانی دولت سودان به بی بی سی گفت اگر آقای البشیر دعوت شود، در این اجلاس حضور خواهد یافت.

این حضور احتمالی مغایر با حکم جلبی است که از سوی دادگاه بین المللی جزایی برای رئیس جمهوری سودان صادر شده است.

این دادگاه برای رئیس جمهوری سودان به اتهام جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی، حکم بازداشت صادر کرده است.

یک مقام این دادگاه گفت اگر رئیس جمهوری سودان به دوحه سفر کند، دادگاه بین المللی جزایی از قطر انتظار خواهد داشت تا آقای البشیر را بازداشت کند.

قطر معاهده مربوط به تاسیس این دادگاه را امضا نکرده است.

دولت سودان هم از جمله یکصد و هشت کشور امضا کننده معاهده رم ناظر بر تشکیل دادگاه بین المللی جزایی نیست و صلاحیت این نهاد در رسیدگی به جرایم صورت گرفته در داخل آن کشور را نمی پذیرد. این کشور حکم بازداشت عمر البشیر را بی اعتبار دانسته و نماینده سودان در سازمان ملل متحد گفته است که از نظر دولت، "دادگاه بین المللی جزایی وجود خارجی ندارد و سودان خود را ملزم به همکاری با این دادگاه در هیچ زمینه ای نمی داند."

صدور حکم بازداشت عمر البشیر نخستین اقدام این دادگاه در پیگرد رسمی رئیس یک کشور عضو سازمان ملل در زمان تصدی این سمت است و در آن، رئیس جمهوری سودان به ارتکاب جرایم جنگی در ارتباط با کشتار غیرنظامیان در جریان جنگ داخلی دارفور متهم شده است.

مطالب مرتبط