طارق عزیز به تحمل 15 سال حبس محکوم شد

طارق عزیز، معاون صدام حسین در زمان ریاست جمهوری وی، از سوی دادگاه عالی عراق به جرم دست داشتن در اعدام 42 بازرگان به 15 سال حبس محکوم شده است.

طارق عزیز، 73 ساله هر گونه نقش خود را در محاکمه بازرگانانی که در سال 1992 متهم به سودجویی در زمان تحریمهای اقتصادی بوده اند، رد کرده است.

اين نخستین محکومیت وی از زمان بازداشتش در سال 2003 است. هفته پیش همین دادگاه وی را از اتهام دست داشتن در کشتار معترضان شیعه در سال 1999 تبرئه کرد.

هشت تن از مقامهای ارشد عراق از جمله علی حسن المجید، مشهور به علی شیمیایی در آن زمان حکم اعدام تاجران آرد را امضاء کردند.

وطبان ابراهيم الحسن و سبعاوی ابراهیم الحسن، دو برادر ناتنی صدام حسین از ديگر متهمان این پرونده بود که هر دو به اعدام محکوم شده اند.

علی حسن المجید مشهور به " علی شیمیایی" وزیر دفاع عراق در زمان حکومت صدام حسین، در رابطه با این پرونده از سوی این دادگاه به 15 سال زندان و دو مقام دیگر رژیم صدام حسین به 15 و 6 سال حبس محکوم شده اند.

متهم دیگر این پرونده رئیس سابق بانک مرکزی عراق بود که تبرئه شد.

طارق عزیز، وزیر خارجه پیشین و معاون صدام حسین در زمان حکومت او سالها یکی از مهمترین چهره های شناخته شده رژیم صدام در جهان بود.

وی به عنوان وزير خارجه در زمان جنگ ایران و عراق و جنگ اول خليج فارس سخنگوی عراق بود و این سمت را تا 1991 در اختیار داشت و از آن پس تا هنگام سرنگونی رژیم صدام حسین، معاون وی بود.

طارق عزیز چند روز پس از سقوط حکومت صدام در سال 2003 خود را تسلیم نیروهای آمریکایی کرد.

چهره آرام و تسلط وی به زبان انگلیسی از عواملی بودند که وی را به ويژه در سالهای آخر حکومت صدام حسین تبدیل به نماینده وی در روابط خارجی و گفت و گو با سران کشورهای دیگر کرد.

او در خانواده ای مسیحی در شمال عراق به دنیا آمد و از اين لحاظ در میان مقامهای ارشد دولت صدام حسین که عمدتا سنی مذهب و اغلب از خاندان تکریتی بودند، یک استثنا محسوب می شد.

مطالب مرتبط