هلندی ها سر بریده پادشاه غنا را پس می دهند

یک نفر از قبیله آشانتی
Image caption قبیله آشانتی هنوز در غنا دارای قدرت زیادی است

موزه لیدن، در هلند سر بریده یکی از پادشاهان غنا را برای تدفینی که در خور این پادشاه باشد به غنا باز می گرداند.

هلندی ها در دهه 1830 که یک قدرت بزرگ استعماری بودند، به تلافی کشته شدن دو مبلغ مذهبی هلندی، بادو بونسوی دوم، رهبر قبیله آشانتی را سر زده بودند.

گفته می شود شاه بونسو پس از آن اعدام شد که در جریان شورش علیه حکومت اروپائیان بر غنا، شورشیان دو مبلغ مذهبی را کشتند و شاه بونسو سر آنان را از تاج خود آویزان کرد.

پس از آن که هلندی ها به تلافی قتل این دو مبلغ مذهبی ،شاه بونسو را به قتل رساندند سر بریده او را هلند بردند و تا کنون سر او در شیشه ای مملو از مایع متانول در مرکزپزشکی دانشگاه لیدن، نگاهداری می شد.

مقامات غنا گفته بودند تا هنگامی که سر این پادشاه دفن نشده باشد، وی آرامش نخواهد داشت.

در سال 2002، دولت غنا که از محل نگاهداری سر شاه بونسو مطلع شده بود خواستار بازگردانده شدن آن شد و گفت تا هنگامی که سر شاه بونسو دفن نشده، روح وی سرگردان خواهد بود.

اکنون سخنگوی وزارت فرهنگ هلند گفته است که موزه لیدن تصمیم گرفته سر شاه بونسو را به مقامات غنا تحویل دهد.

موزه لیدن بیانیه ای انتشار داده که در آن گفته شده برای فراهم آوردن ترتیبات باز گرداندن سر شاه بونسو با مقامات غنا تماس گرفته شده است.

در این بیانیه گفته شده که به خاطر احترام به این پادشاه اجازه عکس گرفتن از سر وی داده نشده است.

ویل راس، خبرنگار بی بی سی در آکرا، پایتخت غنا می گوید احترام به مردگان اهمیت فرهنگی بسیار زیادی برای مردم این کشور دارد.

پرفسور آدو فنینگ، مورخ غنایی می گوید: "هنگامی که مردم می میرند و اجساد آنان کشف و دفن نمی شود، این احساس بیم و هراس برای بازماندگانشان باقی می ماند که تا هنگامی که اجداد آنان دفن نشده اند، آنها آرامش نخواهند داشت."

اقدام موزه لیدن در پی تصمیم موزه های دیگر کشورهای غربی برای پس دادن اشیایی است که در دوران استعمار یا کشف نقاط مختلف جهان به غنیمت گرفته شده بود.