گروه 20 و اهدافش چیست؟

رهبران 20 قدرت اقتصادی جهان روز پنجشنبه، 2 آوریل در نشست گروه 20 در لندن گرد هم می آیند تا در باره مقابله با بحران مالی جهانی گفت و گو کنند.

گروه 20 متشکل از قدرتمندترین کشورهای جهان است که در مجموع 85 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند.

این گروه شامل قدرت های بزرگ صنعتی از جمله آمریکا و آلمان و قدرتهای اقتصادی نوظهور جهان مانند چین و برزیل است.

بریتانیا که ریاست دوره ای گروه 20 را در اختیار دارد، به منظور مقابله با بحران مالی جهانی نشستی در لندن برگزار کرده است.

نشست پیشین این گروه در نوامبر گذشته در واشنگتن برگزار شد.

گروه 20 در پی بحران اقتصادی آسیا در سال 1999 و با هدف همکاری بین المللی میان وزرای اقتصاد و بانکهای مرکزی تشکیل شد.

اهداف

گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا و رئیس دوره ای گروه 20 معتقد است که هدف نشست لندن، بررسی و توافق بر سر طرحی تازه برای ایجاد تغییراتی در نظام اقتصادی جهان برای مقابله با رکود خواهد بود.

این نشست 3 هدف اصلی را پیگیری می کند.

1: همکاری برای احیاء اقتصاد جهانی با کاهش بیشتر نرخ بهره و هزینه کردن دولتهای برای خارج شدن کشورها از رکود.

2: اقدامهای پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع بحران در آینده به وسیله تقویت مقررات بین المللی بانکها و دیگر موسسات مالی.

3: رهبران این کشورها امیدوارند بتوانند بر سر اصلاحاتی در نظام مالی جهان به توافق برسند. از جمله اعمال تغییراتی در سازمانهای دخیل در امور مالی جهان مانند صندوق بین المللی پول و ایجاد فضای بیشتر برای دخالت دادن بیشتر کشورهای فقیرتر.

موانع

امید برای رسیدن به يک توافق همه جانبه در روزهای اخیر کاهش یافته است.

بحث برانگیز ترین مسئله این است که دولتهای تا چه مقدار می خواهند برای مقابله با بحران هزینه کنند.

بیشتر کشورهای اروپایی در مقابل درخواست آمریکا در خصوص هزینه کردن بیشتر دولتهایشان - نه فقط در سال جاری بلکه در سال 2010- مقاومت کرده اند.

همچنین تصمیم به ایجاد تغییراتی در موسسات مالی جهانی احتمالا بحث برانگیر خواهد بود. از جمله اين تغییرات، دادن قدرت بیشتر به قدرتهای جدید اقتصادی مانند چین و برزیل در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است که در این صورت از نفود کشورهای اروپایی در این موسسه ها خواهد کاست. و دیگر اینکه تصمیم بر سر مقدار پرداخت پول به کشورهای فقیر که به شدت در این بحران آسیب دیده اند.

مطالب مرتبط