گروه ۲۰ به توافق نزديک شد

بر اساس گزارش ها رهبران کشورهای عضو گروه بیست به توافقی برای مبارزه با بحران مالی جهانی نزدیک شده اند.

از جمله ظاهرا قرار است منابع مالی صندوق بین المللی پول که به کشورهای توسعه نیافته، یا در حال توسعه کمک می کند، تا 500 میلیون دلار افزایش یابد.

همچنین سردبیر بخش اخبار تجاری بی بی سی از احتمال اجرای توافقی خبر داده که بر اساس آن کشورهایی که مقررات تجارت آزاد را نقض کنند، معرفی شوند.

موازینی برای خارج کردن مناطقی که در آن معافیت مالیاتی وجود دارد، از چرخه اقتصاد در نظر گرفته شده و انتظار می رود مقررات سختگیرانه تری هم برای بانکداری و پاداش های کارمندان بانک ها به تصویب برسد.

آلیستر دارلینگ، وزیر دارایی بریتانیا در گفتگو با بی بی سی تاکید کرد که "قوانین [نظام مالی و بانکداری] باید [در انجام معاملات] سوالات بیشتری را بپرسند."

از مهمترین مسائل توافق بر سر موازینی است که در واقع 250 میلیارد دلار پول جدید برای تحریک اقتصاد جهانی به گردش، ایجاد می کند.

کشورهای عضو گروه بیست همچنین با زیادتر کردن "حق برداشت" کشورهای فقیرتر از حساب های ویژه مواقع بحران صدوق بین المللی پول، ذخایر نقدینگی این کشورها را به میزان عمده ای افزایش می دهند.

این اجلاس در لندن و در شرایطی برگزار می شود که صدها مامور پلیس برای جلوگیری از بروز هرگونه تظاهرات خشونت امیز در اطراف محل برگزاری اجلاس در شرق این شهر مستقر شده اند.

چند صد نفر از گروه های مختلف در محل برگزاری اجلاس گردهم آمده اند اما تا کنون تظاهرات و گردهم آیی های اعتراضی، مسالمت آمیز بوده است.

مطالب مرتبط