عفو بین الملل فرانسه را به حمایت از خشونت متهم کرد

Image caption پلیس فرانسه به خشونت علیه اقلیتهای قومی و اتباع خارجی متهم شده است.

سازمان عفو بین الملل گفته است که دولت فرانسه شکایات مربوط به توسل به خشونت توسط نیروهای امنیتی آن کشور را پیگیری نمی کند.

این سازمان گفته است که اتهامات مربوط به ضرب و شتم مظنونان و حتی قتل غیر قانونی آنها توسط نیروهای امنیتی فرانسه ندرتا مورد پیگیری قرار می گیرند و بانیان چنین اقداماتی عموما از پیگیری قضایی معاف می شوند.

سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی به مواردی از چنین رفتارهای پلیس فرانسه، بخصوص علیه اقلیتهای قومی و اتباع خارجی ساکن در آن کشور، اشاره کرده است.

مقامات فرانسوی در واکنش به این اتهامات گفته اند آنها اعمال خشوند توسط پلیس را تایید نمی کنند.

این در حالی است که معاون برنامه اروپا و آسیای مرکزی در سازمان عفو بین الملل گفته است "در اوضاع و احوالی که سو استفاده از قدرت توسط پلیس در فرانسه مورد رسیدگی قرار نمی گیرد، مصونیت عملی مقامات ضابط قانون در آن کشور غیر قابل قبول است."

"قربانیان، که بسیاری از آنها شهروندان فرانسه از یک اقلیت قومی و یا اتباع خارجی هستند، عموما از پیگیری حقوقشان توسط دستگاه دادگستری محرومند."

تعداد بسیار زیادی از شکایات علیه پلیس بدون این که به دادگاه بروند، توسط مقامات دادستانی رد می شوند و عفو بین الملل گفته که تفاوت فاحش میان تعداد شکایات و تعداد برخوردهای انظباتی علیه پلیس سبب بروز تردید در خصوص بی طرفی تحقیقات در مورد سو رفتارهای آنها می شود.

وزارت دادگستری فرانسه در واکنش به گزارش سازمان عفو بین الملل گفته است که اعمال خشونت توسط پلیس تحمل نمی شود و اتهامات مورد پیگیری قرار می گیرند. وزارت کشور نیز گفته است که ماموران همه تابع قانون هستند.

مطالب مرتبط