اسلام کریمف و بحران جهانی

کتاب کریمف

سفیر ازبکستان در تاجیکستان گفته است که بحران مالی جهان درستی سیاست های اسلام کریمف در امور اقتصادی را ثابت کرده است.

شاه قاسم اسمایلف این مطلب را در جریان معرفی کتاب تازه ای از پرزیدنت کریمف در باره بحران جهانی مالی و راه های رفع آن در شهر دوشنبه ابراز داشته است.

کتاب آقای کریمف که "بحران مالی و اقتصادی جهانی، راه ها و چاره های برطرف کردن آن در شرایط ازبکستان" نام دارد، با تعداد هزار نسخه در یکی از شرکت های انتشاراتی شهر دوشنبه چاپ شده است.

این اثر را پژوهشگر استد قاسم زاده از ازبکی به تاجیکی ترجمه کرده و نسخه تاجیکی آن عبارت از ۱۶۰ صفحه است.

در این کتاب که تاکنون به زبان های تاجیکی، ازبکی، روسی و انگلیسی منتشر شده، رییس جمهوری ازبکستان تاثر بحران جهانی بر وضع اقتصاد این کشور و حمایت از بانکها، نوسازی و نوآوری در وسایل فنی و امنیتی تولید و راه های دیگر رهایی از بحران را به بررسی گرفته است.

Image caption سفیر ازبکستان در دوشنبه

در جریان معرفی این کتاب در شهر دوشنبه آقای شاه اسمایلف از مساعدت دولت تاجیکستان به معرفی این کتاب استقبال کرد و گفت که در شرایط بحران اقتصادی جهان، ازبکستان در کنار نیست و اقداماتی برای رفع آن انجام می دهد.

وی معتقد است که دولت ازبکستان با استفاده از سیاست درست اقتصادی نتوانسته است از پیامدهای بحران مالی جهانی جلوگیری کند.

آقای شاه اسمایلف گفت: "بسیاری دولت ازبکستان را برای مداخله در امور بانکها و اقتصاد انتقاد کرده اند، اما وضع فعلی درست بودن عملکرد دولت ازبکستان را ثابت کرد".

نور الدین قیومف، رئیس پژوهشگاه اقتصادی تاجیکستان نیز تنظم دولتی اقتصاد را که ازبکستان از زمان کسب استقلال خود روی دست گرفته، برای مقابله با بحران فعلی مهم می داند.

این در حالی است که برخی از سازمان های بین المللی، نظیر صندق بین المللی پول، همواره از دولت ازبکستان برای بسته بودن اقتصادش و مداخله در امور اقتصادی، انتقاد کرده اند.

Image caption رئیس پژوهشگاه اقتصادی تاجیکستان

طی چند سال اخیر بسیاری از همسایگان ازبکستان، از جمله تاجیکستان از سیاست های اقتصادی آقای کریمف در منطقه، به ویژه اعمال نظام روادید و محدودیت ها در تجارت منطقه ای، چندان خشنود نبوده اند.

در زمان شوروی بخش اعظمی از واردات و صادرات تاجیکستان از طریق قلمرو ازبکستان صورت می گرفت، ولی محدودیت ها در زمینه راه و ترابری و ترانزیت کالا تاجیکستان را وادار کرده است که راه های آلترناتیوی، مثلا به چین، افغانستان و قرقیزستان، ایجاد کند.

در همین حال سهراب شریفف، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک تاجیکستان معرفی این کتاب را "فال نیک در مرحله جدید روابط" این کشور با ازبکستان خواند.

آقای شریفف افزود، که هرچند در مناسبات میان تاجیکستان و ازبکستان در چند سال اخیر نشیب و فرازهای وجود داشت، اما این تحولات در سال جاری پشت سر گذاشته شده است.

معرفی کتاب اسلام کریمف با حضور گسترده مقامات دولتی، نهاد های مالی، بانکی و اقتصادی، صاحبنظران، احزاب سیاسی و همچنین سفرای کشورهای خارجی و نمایندگان سازمان های بین المللی مقیم دوشنبه برگزار شد.