'دویست مسجد مکه رو به قبله نیستند'

گزارش ها از رسانه های عربستان سعودی حاکی از آن است که حدود دویست مسجد در مکه، مقدس ترین شهر برای مسلمانان دقیقا رو به قبله نیستند.

نمازگزاران این مساجد سال ها به علت ساخت نادرست محراب مساجد، در جهت غلطی نماز گزارده اند.

کعبه مقدس ترین مکان برای مسلمانان به شمار می رود و روزانه میلیون ها مسلمان در جهان رو به قبله نماز می خوانند.

محراب مساجد در تمام نقاط دنیا باید رو به قبله باشد.

طبق آنچه رسانه های سعودی نوشته اند، محراب این مساجد رو به قبله یعنی به سمت بنای کعبه در مسجد الحرام نیست.

روزنامه "سعودی گازت" نوشته افرادی که از آسمانخراش های تازه تاسیس در مکه به این مساجد نگاه کرده اند، مشاهده کرده اند که محراب بسیاری از مساجد قدیمی‌تر مکه دقیقا به سمت و سوی کعبه نیست.

برخی نمازگزاران به این روزنامه ها گفته اند که نسبت به اعتبار نماز خود در چنین شرایطی تردید دارند. آنها خواهان آن شده اند که با استفاده از ابزار مدرن، این عیب اصلاح شود.

یک مقام وزارت مسایل اسلامی عربستان این اشتباهات را چندان بزرگ نخوانده اما گفته برای رفع اشتباهات اقدام شده است. او گفته است که این اشتباهات به نماز مردم لطمه ای وارد نکرده است.

مطالب مرتبط