کشف گلوله در گونه یک زن پس از دوازده سال

یک زن آلبانیایی که در سال 1997 در خواب هدف تیر قرار گرفته بود، دوازده سال با گلوله ای در گونه بدون اطلاع از این موضوع زندگی کرده است.

مریکه رروکاخ هنگام ناآرامی های داخلی در آلبانی در سال 1997، هنگامی که در تخت خواب بود، زخمی شد.

دکترها به او گفته بودند که این تیر وارد گونه او شده و سپس جای زخم بهبود یافته است.

این موضوع زمانی کشف شد که هفته پیش این زن آلبانیایی از شدت درد بیهوش شد و گلوله ای نزدیک به سه سانتی متر در گونه او پیدا شد.

او در مورد حادثه سال 1997 به خبرگزاری آلبانیایی آتا گفته است: "من غرق در خون بودم و شوهرم مرا به بیمارستان برد و پزشکان به من گفتند گلوله از بدنم خارج شده و تنها زخم را پانسمان کردند."

او می افزاید: "من تنها 28 سال داشتم و برای 12 سال هیچ چیزی حس نکردم."

در هنگام این تیراندازی، آلبانی درگیر خشونت های داخلی بود و تیراندازی رواج داشت و بیمارستان ها از زخمی ها پر بود.

یک پزشک جراح بیمارستان نظامی گفته است او همکاران آن زمان را مقصر نمی داند. او می گوید در آن سال بین دو تا سه هزار نفر کشته شدند.

او گفت: "امر خارق العاده در عمل جراحی صورت گرفته نیست بلکه باقی ماندن گلوله در سر این زن بدون اطلاع او برای دوازده سال است."