ادامه تظاهرات ضد دولتی در گرجستان

Image caption حدود بیست هزار نفر روز جمعه در تظاهرات علیه آقای ساکاشویلی شرکت کردند

تظاهرات ضد دولتی در تفلیس، پایتخت گرجستان برای سومین روز متوالی ادامه دارد. تظاهرکنندگان خواهان استعفای میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهوری گرجستان هستند.

تظاهرکنندگان خیایان اصلی شهر را مسدود کرده و با روشن کردن آتش، شب را در آنجا سپری کردند.

گروهی از تظاهرکنندگان شب گذشته به سمت کاخ ریاست جمهوری سبزیجات پرتاب کردند.

حدود بیست هزار نفر روز جمعه در تظاهرات علیه آقای ساکاشویلی شرکت کردند. رهبران مخالفان می گویند تا زمانی که او از قدرت کنار نرفته، به تظاهرات ادامه می دهند.

مخالفان، آقای ساکاشویلی را متهم می کنند که گرجستان را به سمت جنگ اوت سال پیش با روسیه سوق داد.

آقای ساکاشویلی گفته که در قدرت باقی می ماند اما به مخالفان گفته آماده مذاکره است.

خبرنگار بی بی سی در تفلیس می گوید نشانه هایی مبنی بر کاهش حمایت های عمومی از تظاهرات دیده می شود.

خبرنگار بی بی سی می افزاید مخالفان در حال روی آوردن به سیاست نافرمانی مدنی هستند.

جنگ سال گذشته میان روسیه و گرجستان منجر به خرابی های گسترده ای شد و بسیاری آقای ساکاشویلی را مقصر دانستند.

بحران روسیه و گرجستان همچنین باعث شد تا بزرگ ترین تنش میان روسیه و غرب از زمان پاپان جنگ سرد شکل گیرد.

دیدبان حقوق بشر به دنبال این جنگ و در گزارشی، گرجستان را متهم به استفاده بی رحمانه از زور در اوستیای جنوبی کرد اما میخائیل ساکاشویلی، رئیس جمهور گرجستان آن را تکذیب کرد.

مطالب مرتبط