'افزایش جمعیت دنیا، ترسناک است'

دیوید اتنبرو، مستندساز مشهور انگلیسی حامی اصلی گروهی شده که هدف آن توقف افزایش رشد جمعیت دنیا است.

سر دیوید اتنبرو هشتاد و دو ساله به "بنیاد جمعیت متناسب" پیوسته است.او می گوید افزایش جمعیت دنیا "ترسناک" است.

آقای اتنبرو همواره به لزوم کاهش جمعیت دنیا برای حفظ حیات وحش تاکید کرده است.

این بنیاد دولت ها و گروه های محیط زیستی را متهم می کند که این مساله (کاهش جمعیت دنیا) را یک تابو تلقی می کنند.

این بنیاد معتقد است که زمین تا پایان قرن جاری، تاب بیش از نیمی از ساکنان خود را نخواهد داشت.

آقای اتنبرو که یکی از پرسابقه ترین مجری های تلویزیون بی بی سی به شمار می رود، طی بیش از نیم قرن، دهها مستند درباره حیات وحش و طبیعت ساخته است.

این بنیاد در سال 1991 تاسیس شده و هدف خود را کاهش جمعیت بریتانیا به طور داوطلبانه می داند و می گوید میزان رشد جمعیت باید به کمتر از بیست و پنج صدم درصد برسد.

این بنیاد فعالیت های تبلیغاتی خود را به روی شعار دو فرزند متمرکز کرده و خواهان تشویق مردم به داشتن خانواده هایی کم فرزند کرده است.

راجر هارابین، تحلیلگر محیط زیستی بی بی سی می گوید گروه های مذهبی و هواداران مکتب آزادی های فردی با وضع مقرراتی در این زمینه از سوی دولت ها مخالفند و می گویند دولت نباید در این عرصه دخالت کند.

در مقابل این بنیاد هم سیاستگذاران و گروه های محیط زیستی را متهم می کند که "به دروغ" می گویند افزایش رشد جمعیت، هیچ عارضه سوئی به دنبال نخواهد داشت.

انتظار می رود جمعیت دنیا تا سال 2050 به بیش از 9 میلیارد نفر برسد.

مطالب مرتبط