کناره گیری نماینده حزب نهضت اسلامی از پارلمان تاجیکستان

محمدشریف همت زاده
Image caption آقای همت زاده بارها به دلیل بیماری از پارلمان خواسته بود وکالت اورا قطع کند

محمدشریف همت زاده، رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از وکالت نمایندگی در مجلس نمایندگان یا مجلس سفلای پارلمان این کشور دست کشیده است.

مسئولین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گویند که آقای همت زاده ضمن نامه ای به مجلس نمایندگان و کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، دلیل این کناره گیری را فشار بالا از سوی مقامات پارلمان و دولت اعلام کرده است.

در این نامه آمده است: "در پی چاپ مطلب انتقادی محمد شریف همت زاده در "نجات"، نشریه حزب نهضت در مورد نکات قانون جدید "آزادی وجدان و اتحادیه های دینی"، او به دستور رئیس مجلس نماینگان از استفاده از اتومبیل خدمتی محروم شده است".

آقای همت زاده در اعتراض به این فشارها گفته است: "آیا من به عنوان نماینده پارلمان حق ابراز نظر کردن در باره قانونی که آزادی اعتقاد من و انتخاب کنندگانم را محدود می کند، ندارم"؟

او در نامه خود نوشته است که در پنج سال اخیر پنج باز به علت بیماری و بستری بودن، رسما خواستار قطع وکالتش از پارلمان تاجیکستان شده و همیشه جواب رد دریافت کرده است.

در این نامه تاکید شده است که سعدالله خیرالله یف، رئیس مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان هر بار دلیل ارائه پاسخ منفی را به این مسئله مربوط دانسته است که آقای همت زاده بستری است و به اتومبیل خدمتی و معاش یا حقوق نماینده پارلمان نیاز دارد.

ولی محمدشریف همت زاده معتقد است که علل اصلی پذیرفته نشدن درخواست هایش در باره قطع وکالت نمایندگی، ایجاد مانع برای ورود نماینده دیگر حزب نهضت به پارلمان بوده است.

زیرا به نوشته آقای همت زاده، فردی که به عوض او در اجلاس پارلمان شرکت می کند، ممکن است در بررسی قوانین نظر انتقادی ابراز کند و این وضع برای مقامات پارلمان خوش آیند نخواهد بود.

به گفته کارشناسان، تصویب قانون "آزادی وجدان و اتحادیه های دینی" به اختلاف نظرها میان نهادهای دولت و حزب نهضت اسلامی و بحث های داغ در جامعه این کشور منجر شده است.

در دهه 1990 میلادی میان دولت تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی در مورد رد ثبت نام این حزب اختلاف هایی بروز کرد که در نهایت، منجر به اعتراض ها و ناآرامی ها در این کشور شد.

درخواست همت زاده پذیرفته نخواهد شد

در همین حال، مسئولان مجلس نمایندگان یا مجلس سفلای پارلمان گفتند که در مورد این اقدام محمدشریف همت زاده اطلاع ندارند.

محمدعطا سلطانف، سخنگوی این مجلس تاکید کرد که طبق قوانین تاجیکستان درخواست آقای همت زاده در باره قطع وکالت نمایندگی، نخست باید به کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان ارسال شده و پس از بررسی در آنجا به اجلاس پارلمان پیشنهاد گردد.

همزمان محب الله داداجانف، رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان تاکید کرد که درخواست محمدشریف همت زاده پذیرفته نخواهد شد.

به گفته آقای داداجانف بر اساس ماده 57 قانون "انتخابات مجلس عالی" در زمان کمتر از یک سال تا برگزاری انتخابات پارلمانی، نماینده جدید به مجالس پارلمان انتخاب نمی شود و این تقاضای قانون به نمایندگان پارلمان که طبق فهرست حزبی انتخاب شده اند، ربط می گیرد.

این در حالیست که منابع حزب نهضت اسلامی تاجیکستان می گویند امکان دارد محمدعلی حییت، فرد سوم در فهرست این حزب جایگزین محمدشریف همت زاده در پارلمان این کشور شود.

محی الدین کبیری، رهبر این حزب و نماینده پارلمان تاجیکستان گفت که شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی در این زمینه تصمیم خواهد گرفت.

محمدشریف همت زاده و محی الدین کبیری بر اساس فهرست حزب نهضت اسلامی که از احزاب عمده مخالف دولت محسوب می شود، در انتخابات پارلمانی در سال 2005 عضویت مجلس نمایندگان یا مجلس سفلای پارلمان تاجیکستان را کسب کرده بودند.