رئیس جدید مجلس عراق انتخاب شد

ایاد السامرایی با رای نمایندگان مجلس عراق به عنوان رئیس جدید این مجلس انتخاب شده است.

این انتخاب به ماه ها مناقشه برسر انتخاب فردی برای این سمت پایان می دهد.

آقای سامرایی که از اتئلاف اصلی سنی های عراق (جبهه توافق) است به راحتی در این انتخابات پیروز شد و توانست رای اکثریت نمایندگان مجلس عراق را به دست آورد.

او پس از انتخاب به این سمت وعده داد که در جهت وحدت ملی عراق فعالیت خواهد کرد.

سمت ریاست مجلس در عراق از آن سنی های عراق است اما آقای سامرایی در رای گیری های پیشین نتوانسته بود رای لازم برای عهده دار شدن این سمت را به دست بیاورد.

مجلس عراق از دسامبر سال پیش از زمانی که محمود المشهدانی، رئیس سابق به دنبال مطرح شدن انتقاداتی از رفتار خشن او کنار رفت، بدون رئیس بوده است.

آقای مشهدانی در دوره ریاست بر پارلمان عراق چهره ای جنجالی بود.

او در آن زمان متهم شده بود که به محافظانش دستور داده یکی از نمایندگان شیعه پارلمان را کتک بزنند. او همچنین شورشیان ضدآمریکایی را "قهرمان" خوانده و یک بار به یکی از نمایندگان سنی پارلمان سیلی زده بود.

رئیس جدید مجلس عراق در زمان حکومت صدام در بریتانیا زندگی می کرد و پیش از اشغال عراق توسط آمریکا در سال 2003، همراه با بخشی از تبعیدیان عراق با آمریکا در تماس بود.

مطالب مرتبط