اسرائیل به دنبال خرید سیستم دفاع موشکی از آمریکا

گزارش ها از اسرائیل حاکی از آن است که اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل خواهان خرید سیستم دفاع موشکی از آمریکا است.

اسرائیل می خواهد از این سیستم دفاعی برای حفاظت از خود در برابر راکت های کوتاه برد و خمپاره های پرتاب شده از غزه استفاده کند.

روزنامه اسرائیلی هاآرتص به نقل از اهود باراک نوشته که هدف او به وجود آوردن وضعیتی است که همه راکت های احتمالی پرتاب شده به سوی اسرائیل، رهگیری شوند. این روزنامه نوشته که وزیر دفاع اسرائیل در ماه ژوئن به آمریکا سفر می کند تا درباره خرید این سیستم دفاع موشکی با مقام های آمریکایی مذاکره کند. آقای باراک قرار است در آمریکا با رابرت گیتس، وزیر دفاع این کشور در مورد خرید سیستم دفاعی Vulcan-phalanx و یک سیستم رادار مذاکره کند. تمام واحدهای درنظر گرفته شده برای تولید این سیستم دفاع موشکی برای ارتش آمریکا است که تا کنون اشتیاق چندانی برای در اختیار گذاشتن این سیستم به کشور دیگری نشان نداده است. سیستم فوق در شرکت آمریکایی ریتئون تولید می شود.

مطالب مرتبط