حزب کنگره ملی آفریقا، برنده احتمالی انتخابات

نتایج اولیه شمارش آرا در انتخابات سراسری آفریقای جنوبی نشان می دهد که راه برای ریاست جمهوری جاکوب زوما، رهبر حزب حاکم هموار است. اما هنوز مشخص نیست که حزب او، 'کنگره ملی آفریقا' اکثریت دو سوم کرسی های پارلمان را حفظ کند یا خیر.

کنگره ملی آفریقا، 64 درصد از آرا را از آن خود کرده و چیزی نمانده تا دو سوم کرسی های پارلمان را به دست آورد. به این ترتیب این حزب قادر خواهد بود قانون اساسی را تغییر دهد.

تاکنون یک چهارم آرا شمرده شده اند. از این مقدار، حزب ائتلاف دموکراتیک به 19 در صد و حزب تازه تاسیس 'کنگره مردم' به 8 درصد از آن دست یافته است.

نتیجه نهایی انتخابات تا روزها مشخص نخواهد شد اما میزان اکثریت حزب حاکم تا پایان امروز، پنجشنبه23 آوریل معلوم خواهد شد.

آقای زوما با 16 فقره اتهام در ارتباط با فساد، پولشویی و نیز اخاذی در رابطه با یک معامله بحث انگیز 5 میلیارد دلاری تسلیحات مواجه بود.

اما دو هفته پیش از آغاز انتخابات، دادستان کل آفریقای جنوبی گفت به علت مداخله های سیاسی در تحقیقات، محاکمه کردن آقای زوما نه ممکن است و نه مطلوب.

این چهارمین و مهمترین انتخابات سراسری از زمان پایان آپارتاید توصیف شده است.

بعضی از مراکز رای گیری به علت مواجه شدن با کمبود ورقه اخذ رای و صندوق آرا، تا نیمه شب به کار ادامه دادند.

بیشتر رای دهندگان، جوانانی بودند که خاطره کمی از مبارزه علیه اقلیت سفیدپوست حاکم داشتند.

جاکوب زوما در رقابت رهبری حزب کنگره ملی آفریقا که اواخر سال 2007 برگزار شد تابو امبکی را شکست داد.

در پی این شکست آقای امبکی از مقام ریاست جمهوری استعفا داد و هواداران او حزب کنگره مردم را تشکیل دادند.

تحلیلگران می گویند شکل گیری این حزب در اوایل، صحنه مبارزه انتخاباتی را داغ تر کرد و باعث مشارکت بخش اعظم مردم شد.

اما به نظر می رسد در هفته های اخیر محبوبیت حزب کنگره مردم کمتر شده است.

مطالب مرتبط