استراتژی جدید بریتانیا در پاکستان و افغانستان

Image caption گوردون براون در کابل با حامد کرزی ملاقات کرد

گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، گفته است که در استراتژی جدید برخورد با مسائل پاکستان و افغانستان باید از هماهنگی بیشتری برخوردار بود.

او گفت که منطقه مرزی میان دو کشور، مرکزی برای "تروریسم" بوده و یک تهدید مستقیم به امنیت بریتانیا تلقی می شود.

قرار است که بریتانیا برای افزایش امنیت انتخابات افغانستان 700 سرباز به تعداد سربازان خود در آن کشور اضافه کند.

بدین ترتیب تعداد نظامیان بریتانیا مستقر در افغانستان به 9000 نفر خواهد رسید.

احزاب مخالف بریتانیا دولت این کشور را به نداشتن استراتژی مشخصی در برخورد با تهدیدهای امنیتی در پاکستان و افغانستان متهم می کنند.

با این حال، آقای براون که اخیرا از سفر به این دو کشور باز گشته، گفته است که شیوه برخورد دولت او با پاکستان و افغانستان باید "متفاوت اما تکمیل کننده یکدیگر" باشد.

گوردون براون گفته که بین عوامل وابسته به طالبان که در هر دو کشور فعالیت می کنند رابطه مشخصی وجود دارد.

او گفت که بریتانیا در طول چهار سال آینده 665 میلیون پوند برای مقابله با تروریسم، کمک مالی در اختیار دولت پاکستان خواهد گذاشت.

در مورد افغانستان نیز، بریتانیا تعهد کرده که 500 میلیون پوند ظرف چهار سال آینده برای توسعه آن کشور و مقابله با فقر در اختیار دولت افغانستان قرار دهد.

استراتژی جدید دولت بریتانیا شباهت زیادی با استراتژی باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا، در خصوص پاکستان و افغانستان دارد.

آقای براون در سفر خود به منطقه گفته بود که تلاش برای شکست دادن "تروریسم بین المللی" باید در پاکستان و افغانستان به ثمر برسد.

او گفت سه چهارم "فعالیتهای تروریستی" در بریتانیا از منطقه مرزی میان افغانستان و پاکستان ریشه می گیرد.

مطالب مرتبط