افزایش شدید آمار تلفات ماه آوریل در عراق

عکس آرشیوی از خشونت های عراق
Image caption به نظر می رسد خشونت ها در ماه های اخیر روند صعودی داشته است

دولت عراق می گوید در ماه آوریل 355 نفر در خشونت های این کشور کشته شده اند که آن را به خونین ترین ماه تا این مقطع از سال جاری بدل می کند.

بخش اعظم تلفات ناشی از انفجارهای بزرگ اخیر بود و شامل 80 زائر ایرانی که در عراق کشته شدند نمی شود.

ماه آوریل همچنین با 18 کشته، مرگبارترین ماه برای سربازان آمریکایی از ماه سپتامبر تاکنون بود.

این تلفات هنوز فاصله زیادی با آمارهای 07-2006 دارد که شورشگری و کشمکش فرقه ای در اوج خود بود.

روند نگران کننده

از 355 عراقی که در ماه آوریل کشته شده اند 290 نفر غیرنظامی بوده اند اما این آمار همچنین شامل 65 سرباز یا پلیس که اغلب هدف حملات هستند می شود.

این رقم که توسط سه وزارتخانه عراقی منتشر شده نشان دهنده افزایشی 40 درصدی نسبت به ماه مارس است.

این تلفات عمدتا ناشی از حملات خیلی شدید از جمله چهار بمبگذاری در فاصله دو روز است که 150 کشته به جا گذاشت.

در هر دو سال 2006 و 2007 میانگین آمار تلفات ماهانه در میان غیرنظامیان بیش از 2000 بود.

با این حال روندی که در آمار تازه و سایر تخمین ها از قربانیان از ماه ژانویه تاکنون خودنمایی می کند حرکت صعودی داشته است و این باید تحولی نگران کننده باشد که با آغاز خروج نیروهای آمریکایی از عراق همزمان شده است.

به نظر می رسد همین روند در تلفات ارتش آمریکا نیز قابل مشاهده باشد.

در ماه آوریل 18 سرباز آمریکایی کشته شدند که بالاترین رقم ماهانه از سپتامبر تاکنون است اما همچنین بسیار پایین تر از بدترین ماه های 2006 و 2007 است زمانی که هر ماهه بیش از 100 سرباز کشته می شدند.

رهبران عراقی و مقام های نظامی آمریکا این روند صعودی را کمرنگ جلوه داده اند.

آنها می گویند که وسایل انفجاری به کار رفته در خشونت های اخیر پیش پا افتاده تر از گذشته است و در ایجاد واکنشی فرقه ای که در گذشته اتفاق افتاده بود ناکام مانده است.

مطالب مرتبط