عذرخواهی بی ام آی به دلیل حذف اسرائیل از نقشه

هواپیمایی بی ام آی بریتانیا به علت این که در پروازهای این شرکت به مقصد تل آویو، در نقشه ها کشوری به نام اسرائیل وجود نداشته، عذرخواهی کرده است.

در نقشه هایی که در حین پرواز نشان داده شده، به اسرائیل اشاره نشده و تنها اماکن مقدس مسلمانان و شهر حیفا در اسرائیل با نام عربی آن "خفی" ذکر شده است.

اسرائیل شرکت بی ام آی را به "پنهان کردن موجویت اسرائیل" متهم کرده است.

اما بی ام آی "اشکال فنی" را دلیل این اتفاق ذکر کرده و گفته نقشه های موجود در این هواپیماها از زمانی که از یک شرکت دیگر که به سوی خاورمیانه پرواز می کرد، خریداری شده، تغییر نکرده است.

یک سخنگوی این شرکت گفته است اگر بی ام آی اهداف سیاسی داشت، در خط پروازی به سمت تل آویو سرمایه گذاری نمی کرد.

پیش از این شرکت BMED به سمت کشورهای اسلامی در خاورمیانه پرواز می کرد که شرکت بی ام آی در سال 2007با خرید این شرکت، پروازها به کشورهای خاورمیانه ای را ادامه داد.

سخنگوی بی ام آی به بی بی سی گفته است که این نقشه ها قبل از انجام پرواز باید غیر فعال می شد اما اشکال فنی مانع از این کار شد.

یک مقام وزارت حمل و نقل اسرائیل در واکنش گفته است: " غیرقابل قبول است که اسرائیل از روی نقشه محو شود."

بی ام آی از اشتباه پیش آمده ابراز تاسف کرده است.

مطالب مرتبط