تشکیل دادگاه استیناف اسلامی در پاکستان

پاکستان در چارچوب توافق نامه صلح با پیکارجویان، تاسیس دادگاه استیناف اسلامی در ایالت سرحد شمال غرب را اعلام کرده است.

افتخار حسین، وزیر اطلاع رسانی ایالت سرحد شمال غرب پاکستان گفت که این دادگاه که منطقه مالاکند را شامل می شود، از امروز یکشنبه سوم مه کار خود را آغاز می کند. مالاکند حدود یک سوم ایالت سرحد شمال غرب است.

آقای افتخار گفته است دو قاضی برای این دادگاه منصوب شده اند و با این کار دولت به تعهدات خود در قبال طالبان عمل کرده است.

مسلم خان، یک سخنگوی طالبان با رد تشکیل این دادگاه، عملیات نظامی ارتش علیه پیکارجویان را محکوم کرد. مسلم خان گفت که چنین تصمیم هایی در سایه عملیات نظامی ارتش، برای طالبان قابل قبول نیست.

پیکارجویان خواهان آن شده اند که دولت، عملیات نظامی علیه آنها را متوقف کند و سپس با مشورت صوفی محمد، از فرماندهان طالبان، قضات دادگاه اسلامی را منصوب کند.

توافق نامه دولت پاکستان با پیکارجویان طالبان برای اجرای قانون شریعت در دره سوات، در ازای خلع سلاح این پیکارجویان بود اما طی هفته های گذشته، اعضای طالبان به نواحی مجاور حمله کرده که این با واکنش ارتش پاکستان رو به رو شد.

منتقدان این توافق نامه از جمله آمریکا می گویند این قرارداد صلح، به معنای تسلیم شدن دولت در برابر پیکارجویان است.

خبر آغاز به کار این دادگاه در حالی منتشر می شود که نیروهای دولتی، عملیاتی را برای مقابله با پیکارجویان آغاز کرده اند. ارتش پاکستان در صدد بیرون راندن پیکارجویان از مناطقی در ایالت سرحد شمال غرب است.

دره سوات که به دلیل زیبایی طبیعت آن به سوئیس پاکستان شهرت داشت زمانی از مناطق اصلی جهانگردی در این کشور محسوب می شد اما به دلیل تسلط اسلامگرایان مسلح، به خصوص در خلال دو سال اخیر، محلی خطرناک برای جهانگردان محسوب می شود.

از زمان امضای توافق صلح بین دولت پاکستان و اسلامگرایان در سوات، گزارش هایی از محاکمه و اجرای مجازات های اسلامی، از جمله شلاق زدن، در این منطقه انتشار یافته است.

مطالب مرتبط