پاسخ منفی رهبر اسلامگرایان سومالی به دولت

شیخ حسن عویس، یک رهبر اصلی اسلامگرایان سومالی، گفته است که با دولت تحت رهبری شریف شیخ احمد وارد گفتگو نخواهد شد.

موضع شیخ حسن عویس، که ماه گذشته از تبعید در اریتره به سومالی بازگشت، ادامه مبارزه علیه تشکیلات حکومتی آقای شیخ احمد اعلام شده است.

در ابتدای بازگشت او، تصور می شد که ممکن است وی باری دیگر به همکاری با دولت بپردازد بخصوص که شیخ عویس و آقای شیخ احمد تا اواخر سال 2006 مشترکا در موگادیشو، پایتخت سومالی، اداره امور حکومتی را در مناطق جنوبی کشور در دست داشتند.

سازمان آنان، موسوم به اتحادیه دادگاههای اسلامی که آرامش و نظم را به بخشی از کشور آورده بود با دخالت ارتش اتیوپی و حمایت تلویحی غرب ازآن در سال 2006 سرنگون شد.

در پی سرنگونی اتحادیه دادگاههای اسلامی، اوضاع سومالی تا چند ماه پیش بحرانی بود اما آقای شیخ احمد از ماه ژانویه با دخالت سازمان ملل و خروج سربازان اتیوپی به عنوان رییس جمهور منصوب شده است.

آقای شیخ احمد می گوید آماده مذاکره با شیخ حسن عویس است اما تا کنون مشخص نبوده است که شیخ عویس به اعتلاف با متحد سابق خود باز خواهد گشت یا به گروه رادیکال و اسلامگرای الشباب خواهد پیوست.

شیخ عویس در ورود به موگادیشو گفته بود "در حالی که ما به سیاستهای خود وفادار مانده ایم، او (شیخ احمد) سیاستهای خود را تغییر داده است. بنابرین من الان حاضر به گفتگو با او نیستم."

شیخ عویس گفت که آقای شریف شیخ احمد اکنون در جبهه و سنگر خارجی قرار گرفته و او در جبهه مخالف خارجیها قرار دارد.

دولت آمریکا که از دهه 1990 میلادی در سومالی درگیر عملیات نظامی علیه برخی گروههای اسلامگرا و ملی گرا بوده است، شیخ عویس و گروه الشباب را را به "داشتن ارتباط با القاعده" متهم می کند.

الشباب در جنوب سومالی تشکیلات گسترده ای دارد اما "دولت" آقای شیخ احمد علی رغم حمایت غرب تنها قسمتهای کوچکی از سومالی را تحت کنترل خود دارد.

مطالب مرتبط