پایان چهارمین مرحله از انتخابات هند

در تازه ترین مرحله انتخابات هند، میلیون ها رای دهنده از هفت ایالت و دهلی پای صندوق های رای رفتند و در 85 حوزه انتخاباتی شرکت کردند.

به این ترتیب چهارمین مرحله از انتخابات هند، که به دلیل گستردگی این کشور و شمار رای دهندگان، در پنج مرحله انجام می گیرد، امروز پنجشنبه (7 مه) به پایان رسید.

هیچ یک از احزاب اصلی کنگره و بی جی پی به تنهایی قادر به کسب اکثریت کرسی های پارلمانی نیستند.

در این مرحله از انتخابات، این احزاب در یک رشته رقابت های کلیدی که می تواند در نتیجه نهایی انتخابات موثر باشد، در مقابل هم قرار گرفتند.

آنها در دهلی و چند ایالت دیگر از جمله پنجاب، راجستان، اوتار پرادش و بنگال غربی، که شاهد نا آرامی های داخلی بوده اند، وارد میدان رقابت می شوند.

رای گیری همچنین در کشمیر هند، منطقه ای که گروه های جدایی طلب انتخابات را تحریم کرده اند، برگزار می شود. آنها معتقدند که شرکت در انتخابات به حاکمیت هند مشروعیت می بخشد.

گفته می شود که ایالتهای کوچک با کرسی های کمتر در پارلمان می توانند بعد از شمارش نهایی آرا در روز 16 مه نقش مهمی در نتیجه نهایی انتخابات داشته باشند.

گزارش شده است که در مرحله چهارم انتخابات، درگیری های خشونت آمیز جدی کمتر مشاهد شده است.

سانجیو سری واستاوا، سردبیر مسائل هند در بی بی سی می گوید که مشارکت مردم در سه مرحله قبلی نسبتا کم بوده است و به نظر می رسد که این روند در چهارمین مرحله نیز تکرار شده است.

آخرین و پنجمین مرحله انتخابات روز 13 ماه مه انجام خواهد شد

مطالب مرتبط